Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Dodanie do CEIDG więcej niż jednego numeru telefonu/email publicznego i tylko dla urzędu.

7
Głosów za: 7 Głosów przeciw: 0

Jako pracownik urzędu gminy postuluję wprowadzenie możliwości dodania przez przedsiębiorcę do CEIDG więcej niż jednego numeru telefonu/e-mail. Jednego publicznego i jednego wyłącznie dla organów administracji publicznej - ukrytego. Obecnie do CEiDG można zgłosić nr telefonu, faks, e-mail oraz adres www. Można dodać te dane jako publiczne albo sprzeciwić się podaniu ich jako publiczne, ale wyłącznie dla urzędów. Faktyczny problem jest jednak taki, że wiele osób, które zakłada firmę podaje własne wyżej wskazane dane jako publiczne, ale po jakimś czasie rezygnuje (ukrywa je lub całkowicie usuwa), gdyż otrzymuje mnóstwo spamu (GUS sprzedaje te dane) lub nachalnych telefonów z banków itp. Wówczas urzędy tracą dostęp telefoniczny i emailowy do przedsiębiorcy. System umożliwia zero-jedynkowo ukryć / ujawnić dane kontaktowe. Jednak nie ma możliwości dodania numeru telefonu ukrytego dla urzędu i innego jawnego dla klientów. Nie ma też możliwości dodania ukrytego numeru dla urzędu ale ujawnienia faksu i adresu strony www. To utrudnia działania urzędom, przedsiębiorcom i klientom. Dotychczas przetworzyłem około 10.000 wniosków CEIDG i wiem, że to jest realny problem, zwłaszcza w branży krótkotrwałego, sezonowego najmu pokoi turystom. Dlatego też proponuję rozszerzyć wniosek CEIDG-1 o dane publiczne oraz ukryte wyłącznie dla urzędów, jak również dodanie możliwości ujawnienia/ukrycia pojedynczych danych np. ukrycie e-mail (tylko dla urzędu) ale ujawnienie adresu www.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej analizy pozytywnie zweryfikowaliśmy go pod kątem merytorycznym. Będziemy konsultować Twoją propozycję z właściwymi instytucjami odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy.

Komentarze