Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Dofinansowanie do udziału w targach zagranicznych w roku 2019 - dodanie branży: "Artykuły dla dzieci i niemowląt"

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

W roku 2018 ze środków PARP była możliwość otrzymania dofinansowania na udział w targach zagranicznych. Dokładnie sprecyzowano branże, które mogły się starać o dofinansowanie. W związku z tym, że kładzie się duży nacisk na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, chciałabym zwrócić uwagę na ogromny potencjał powstających jak grzyby po deszczu małych polskich firm, które produkują artykuły dla dzieci i niemowląt. Są to artykuły najwyższej jakości, bardzo pomysłowe i niejednokrotnie unikatowe w konkurencyjnych cenach. Niestety takich małych firm otwieranych najczęściej przez matki chcące wrócić na rynek pracy nie stać na udział w targach takich jak np. Spielwaren Messe w Norymberdze. Proponowałabym dopisać branżę "Artykuły dla dzieci i niemowląt" do przyszłorocznych konkursów o dotacje na udział w targach. Dotacje zarówno ze środków PARP jak i na poziomie regionalnym.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze