Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Działalność na obszarach wiejskich dla nierolników

15
Głosów za: 15 Głosów przeciw: 0

Wszystkie programy skierowane na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich są skierowane do rolników płacących składki do KRUS. Natomiast duży potencjał przedsiębiorczy jest ukryty w mieszkańcach obszarów wiejskich nieposiadających statusu rolnika. Jest to wywołane i wzmocnione procesami suburbanizacji, który polega na przenoszeniu się mieszkańców miast na wsie. Z drugiej strony spora część "rdzennych" mieszkańców wsi nie posiada kompetencji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, mimo, że mają kwalifikacje do wykonywania różnych zawodów. Często potrzebują organizatora - przedsiębiorcy, który weźmie na siebie ryzyko prowadzenia działalności pod swoim imieniem i da im zatrudnienie. Dlatego też warto rozważyć zniesienie ograniczeń w dostępie do środków na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla osób nieposiadających statusu rolnika.

Odpowiedź Banku Pomysłów: Na problem ten zwrócił uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Opis korespondencji RPO z MRiRW znajduje się m.in. pod tym linkiem: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4120-premia-dla-mlodych-rolnikow-a-obowiazek-ubezpieczenia-w-krus Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Katarzyna / Dodany: 2016-06-22 12:54:30

Na obszarach wiejskich nie tylko obawa przed założeniem działalności ma znaczenie. Na tych obszarach jest wiele więcej utrudnień. Jednym z nich jest np. słaby zasięg telefonii komórkowej, brak np. LTE. Jak w takich warunkach prowadzić jakikolwiek biznes?


Autor: Antoni / Dodany: 2016-06-22 22:14:31

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam gospodarstwo rolne , w związku z tym że przez 30 lat byłem zatrudniony w państwowym zakładzie ubezpieczenie odprowadzono do ZUS. Z chwilą utraty pracy przeszedłem na ubezpieczenie KRUS i prowadzę gospodarstwo rolne. Prowadząc obecnie działalność gospodarczą muszę płacić pełne ubezpieczenie do ZUS pomimo że część swojej pracy poświęcam dla prowadzenia gospodarstwa . Aby mieć ubezpieczenie w KRUS muszę udokumentować pięcioletnie ciągłe ubezpieczenie w KRUS. Uważam że jest to bardzo nie sprawiedliwe . Jako rolnik posiadający 14 ha ziemi w pierwszej kolejności powinienem być zwolniony z opłaty w ZUS


Autor: jaroslaw / Dodany: 2018-07-26 16:09:33

zgadza sie - prowadze przychodnie rehabilitacji na wsi- kontrakt jest za niski i placowka jest nierentowna i nie moze sie rozwijac