Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Elektroniczna dokumentacja przy pozwoleniach na budowę domów jednorodzinnych

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Aktualnie aby uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego należy przygotować obszerną dokumentację w formie papierowej, zebrać podpisy wszystkich projektantów i fizycznie dostarczyć do wydziału architektury danego powiatu. Jest to rozwiązanie nie przystające do współczesnych możliwości. Proponuję aby możliwe było (dla chętnych) złożenie projektu w formie elektronicznej. Projekty dzisiaj i tak w dużej części są wykonywane w wersji elektronicznej. Niestety na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę trzeba je drukować. Jeden projekt domku jednorodzinnego to około 400 stron dokumentacji. Jeżeli wziąć pod uwagę próbne wydruki to ilość tych stron dodatkowo znacząco wzrasta. Jednak druk to tylko mały problem do tego dochodzi fizyczne składanie dokumentacji w urzędzie, wyjazdy, korekty które także się wiążą z wyjazdami itp. Wszystko to prowadzi do wydłużania się czasu potrzebnego na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz do ponoszenia niepotrzebnych kosztów i obciążania środowiska naturalnego. W związku z powyższym gdyby elektroniczne składanie dokumentacji byłoby możliwe to wyobrażam sobie taką sytuację następująco: projekt po wykonaniu w wersji elektronicznej przesyłany jest do danego wydziału architektury. Urzędnik analizując projekt zauważa błędy lub braki i informuje o nich mailowo. Biuro projektowe następnie dokonuje poprawek i ponownie przesyła zaktualizowany projekt. Urząd analizuje korekty i po ich akceptacji wydaje pozwolenie. W tej sprawie należałoby rozwiązać/ustalić następujące kwestie: 1. podpisy czym lub jak je zastąpić 2. forma przekazania dokumentacji np. email vs. skrzynka podawcza itp. Takie rozwiązanie usprawniłoby i ułatwiło pracę biur projektowych jak i zwykłych obywateli. Przyczyniłoby się do obniżenia cen projektów a finalnie wpłynęłoby na polepszenie syytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze