Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Eliminacja słupów poprzez integrację systemów państowych

6
Głosów za: 6 Głosów przeciw: 0

Na dzień dzisiejszy stopień eliminacji tzw. "słupów" z rynku uznać należy za niewystarczający. W wielu branżach powszechnie zdarza się stracić na transakcji ze spółką, bądź firmą, która nigdy nie powinna zostać zarejestrowana, ani prowadzić jakiejkolwiek działalności. Nie trudno znaleźć w mediach doniesienia o spółkach, których prezesami są bezdomni, bądź nieistniejący obcokrajowcy. Nikt nie weryfikuje, czy nowy i nagle powołany prezes zarządu nie ma np. 1 mln długu, albo nie ogłosił upadłości konsumenckiej. Osoby pokrzywdzone przez takie podmioty nigdy nie odzyskują swoich pieniędzy, a jakiekolwiek próby dochodzenia roszczeń są z góry skazane na niepowodzenie. Eliminacja takiego zjawiska jest możliwa poprzez integrację systemów KRS i CEIDG z KRK, Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych oraz KSIP. Na etapie rejestracji podmiotu, bądź wprowadzenia zmiany polegającej na dodaniu osoby w skład organu reprezentacji informacja o tym powinna być zestawiana z w/w rejestrami (a w dalszej przyszłości także z np. prywatnymi giełdami długów), a wszystkie "trafienia" przekazywane służbom celem ewentualnego zweryfikowania bez koniecznego wpływu na sam proces rejestracji. Takie rozwiązanie opiera się w pełni na wykorzystaniu już posiadanej infrastruktury i wymaga wyłącznie wprowadzenia jednej łatki dla w/w systemów. Tym samym nie jest ono kosztowne, a przyczyni się do oczyszczenia rynku z podmiotów nieuczciwych i niebezpiecznych dla pozostałych uczestników obrotu. Jednocześnie, takie rozwiązanie przyczyni się do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, czy zakładaniu buforowych spółek celowych przez służby państw obcych do finansowania operacji w kraju.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy poprzez zgłaszanie kolejnych pomysłów, a także ocenianie i komentowanie innych propozycji.

Komentarze