Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

finansowanie - mikro i małe przedsiębiorstwa

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Prowadzę mikro przedsiębiorstwo, w naszej firmie pracuje kilka osób , sprzedajemy i dostarczamy towary do sklepów głównie na basenach , które zostały zamknięte w pierwszej kolejności. Może rozwiązanie które proponuję byłoby właściwe dla nas mikro i małych przedsiębiorców. Dotyczy : Pakiet pomocy dla mikro i małych przedsiębiorców Pomoc finansowa w pakiecie: 1. Nisko oprocentowany Kredyt bankowy z odroczonym terminem spłaty minimum na rok , na sfinansowanie należności. Firma ubiegająca się o kredyt sporządza pełną listę należności od klientów – stanowi ona załącznik do wniosku o finansowanie – cesja należności na bank udzielający kredytu. Firma utworzy subkonto w Banku udzielającym kredytu na które będą wpływały ( bezpośrednio lub przekazywane przez przedsiębiorcę zobligowanego zapisem w umowie do tej czynności ) płacone przez odbiorców danej firmy, należności za faktury ( lista o której mowa powyżej ); Minimum 50 % wartości kredytu zostaje przeznaczone na spłatę zobowiązań firmy wobec kontrahentów – jeśli wszystkie firmy wnioskujące o pomoc, przeznaczą 50% uzyskanych środków na spłatę swoich zobowiązań wobec kontrahentów, banki odzyskają w krótkim czasie znaczną część udzielonych pożyczek a jednocześnie spłacając „ dostawców „ firmy uzyskają możliwość funkcjonowania poprzez odblokowanie dostaw Pozostałe 50% na ponowne uruchomienie biznesu – zakupy towarów, surowców , inne bieżące ( każde przedsiębiorstwo ma indywidualne uwarunkowania i zna je jedynie ta osoba która prowadzi tą konkretną firmę ) – przy założeniu , że spłata kredytu będzie odroczona na rok , uruchamiając firmę mamy możliwość generowania zysków czyli spłaty pozostałych 50% zobowiązań do dostawców a oni tymi środkami spłacają swój kredyt; jeśli w ciągu roku nie zostaną spłacone zobowiązania to istnieją środki prawne umożliwiające windykację należności. Mały biznes w Polsce opiera się na terminach płatności czyli należnościach od klientów ( finansowanie odbiorców firmy ) i zobowiązaniach do kontrahentów ( finansowanie firmy przez dostawców ). Łańcuch został przerwany ze względu na zagrożenie epidemiczne które pociągnęło za sobą administracyjne decyzje wprowadzane w życie na bieżąco. Na dzień dzisiejszy odbiorca towaru ( np. hurtownia ) nie jest w stanie uregulować należności wobec swoich dostawców ponieważ jej klienci mają zamknięte sklepy. Nie sprzedają więc nie mają środków na zapłatę. Przykładowa hurtownia nie ureguluje zobowiązań do swoich dostawców np. producentów towarów zakupionych przez nią ; producent nie otrzymując środków nie zapłaci dostawcom materiałów , surowców i dodatków więc nie wyprodukuje towarów ; dostawcy surowców i materiałów niezbędnych do produkcji nie otrzymując zapłaty od producenta nie są w stanie dostarczyć producentowi elementów niezbędnych do produkcji. Schemat który przedstawiłam dotyczy nas wszystkich a ponieważ ja osobiście dokładam wszelkich starań aby uratować firmę którą prowadzę przedstawiam powyższą propozycję . Rozwiązanie które proponuję umożliwia powrót po kryzysie do normalnego funkcjonowania , daje szansę utrzymania wszystkich dotychczasowych miejsc pracy , ale również daje szansę na znaczne wyeliminowanie w przyszłości odroczonych terminów płatności , które są zmorą polskiego biznesu.

Komentarze