Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Rejestracja członków najbliższej rodziny w ramach jednej działalności gospodarczej

13
Głosów za: 15 Głosów przeciw: 2

Przydałoby się prawo ułatwiające rejestrację członków najbliższej rodziny w ramach jednej działalności gospodarczej, które nie wymagałoby traktowania ich jak pracowników i nie wymagałoby generowania comiesięcznych dokumentów np do ZUS poza pierwszym zgłoszeniowym. Aby żona/mąż w ramach tej samej działalności płacąc składki ZUS byli traktowani jak pojedynczy przedsiębiorca tj. Aby można było obie składki ZUS "wrzucić" w koszty. Na dzień dzisiejszy trzeba rejestrować bezsensownie dwie działalności. To samo powinno dotyczyć dzieci pozostające w tym samym gospodarstwie domowym do 26 roku życia.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Piotr / Dodany: 2016-06-22 15:12:38

Teraz takie osoby zgłaszane są jako "osoby współpracujące". Nie trzeba zakładać kolejnej działalności.


Autor: Piotr / Dodany: 2016-06-22 22:41:10

Wszystkie składki na ZUS oraz podatek dochodowy powinny stanowić koszt podatkowy. Jeśli członkowie rodziny prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe także ich dochody powinny w całości stanowić koszt podatkowy. Jedynie kwota netto wynagrodzenia małżonka albo członków gospodarstwa domowego można by pozostawić jako koszt nie stanowiący kosztu podatkowego.


Autor: Monika / Dodany: 2016-06-22 16:49:04

1. Za osoby współpracujące (członków rodziny) zatrudnione na etacie, na umowę o dzieło lub pracującej nieodpłatnie, przedsiębiorca musi zapłacić składkę ZUS analogiczną jak za przedsiębiorcę - bez względu na wymiar czasu pracy. 2. Osób współpracujących nie dotyczy ZUS preferencyjny, dlatego trzeba opłacać składkę nie mniejszą niż wyliczoną od 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (tzw. duży ZUS). 3. W przypadku, gdy w działalności przedsiębiorca zatrudnia osobę współpracującą, oprócz obowiązków związanych z opłacaniem składek ZUS należy pamiętać, że wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej nie będzie stanowiło kosztu podatkowego prowadzonej działalności. Jak bowiem mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: nie uznaje się za koszt podatkowy wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Tym samym firma rodzinna, która powinna być najbezpieczniejszą formą przy niewielkiej działalności, nie ma szans na normalne funkcjonowanie, ponieważ jej koszty są - ze względu na obowiązujące przepisy - znacznie wyższe niż analogicznych firm nie zatrudniających członków rodziny. Obcego człowieka można zatrudnić na część etatu (nie zawsze, zwłaszcza w początkach działalności jest potrzebna stała pomoc) a koszty jego utrzymania są kosztem firmy. Ta sama praca wykonana przez członka rodziny pociąga za sobą wyższy ZUS i brak możliwości korzystania z odliczeń. Trudno to nazwać polityką prorodzinną.