Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Intuicyjność systemu

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Szanowni Państwo, System informatyczny w US może niektórym się wydawać prostym, ale nie jest ani intuicyjny, ani syntetyczny (swoiste "uproszczenie" wartości dodanej po pogłębionej analizie). Oto kilka spraw: 1. Brak e-płatności np. w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach przez Internet (nie mówiąc już o tym, że kiedy piszecie Państwo na folderach słowo Internet z małej litery, to to jest błąd ortograficzny). Mimo iż system ma ułatwiać całkowicie procedurę i umożliwiać korzystanie wyłącznie z komputera, to zapłacić trzeba w Urzędzie na podstawie numeru konta, który i tak trudno znaleźć. Dodatkowa opcja e-płatności jest w dziejących czasach wymogiem i koniecznością, jeśli mówicie o jakimkolwiek uproszczeniu 2. Po wspomniany dokument, wygenerowany komputerowo i tak muszę się zjawić w US. Dlaczego nie ma go w formie *.pdf z podpisem elektronicznym i kodem QR? Wtedy wystarczyłoby, że zainteresowany jego autentycznością po uruchomieniu Państwa aplikacji zczytałby kod i otrzymał informację zwrotną, np. "potwierdzam autentyczność dokumentu o sygnaturze...". 3. Za każdym razem, gdy potrzebny jest mi dowolny dokument, muszę podać wszystkie informacje o sobie, czy firmie. Rozumiem, że to przez hackerów i RODO. Jednak to poddaje wątpliwość zasady procesu rejestracji. Jeśli Facebook potrzebuje ułamka sekundy, aby stwierdzić po przyciśnięciu jednego przycisku, że "pan to pan", a u Państwa pomimo procesu rejestracji cały czas zmuszany jestem do uwiarygadniania się... to po co ten proces rejestracji? Jest to redundancja i zarazem wykluczenie cyfrowe, gdyż nie wszyscy są na tyle zdrowi, żeby rozumieć iż w tej kwestii należy się Państwu "taryfa ulgowa". 4. Zasadą intuicyjnego interfejsu użytkownika, który jest przyjazny i nie męczy oczu użytkownika jest nie uśrednienie, a górna granica średniej - jakościowo i ilościowo na interfejsie użytkownika. Ma to wiele implikacji. Jeśli jest jakiś standard na rynku, to każdy kolejny produkt informatyczny powinien delikatnie go zawyżać. Oznacza to też, że lekko ponad połowa informacji powinna być delikatnie wybrzuszona (aspekt ilościowy) a reszta ma podlegać aspektowi jakościowemu, czyli mniej istotne informacje trochę zaniżają średnią jakości, bo tak też są przedstawiane. Gra kolorów również jest istotna dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. Z poważaniem inż. Remigiusz Fajfer

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy poprzez zgłaszanie kolejnych pomysłów, a także ocenianie i komentowanie innych propozycji.

Komentarze