Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Jednolity system ubezpieczeń ZUS / NFZ

3
Głosów za: 3 Głosów przeciw: 0

Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP (cała jego treść poniżej), należy natychmiast zrównać prawa obywateli zarobkujących na własny rachunek. Niedopuszczalne jest dalsze stawianie drobnego usługodawcy czy rzemieślnika - w podwójnej roli pracodawcy i pracownika - względem oczekiwanych i obowiązkowych danin publicznych ! Osobę zarobkującą na własną rękę, której rejestrowym pracodawcą jest 'de facto' Państwo Polskie, należy zacząć traktować w taki sam sposób - jak wszystkie inne osoby zatrudniane na umowach o pracę. Tak więc działalność jednoosobowa bez zatrudniania innych osób (czerpania korzyści z pracy nakładczej innych), powinna być wreszcie potraktowana jako specyficzna forma świadczenia pracy - a nie jako typowa działalność gospodarcza o dowolnej (większej) skali. Samozatrudnienie nie pozwala korzystać z podwójnych praw (choćby obustronnego czerpania zysków i korzyści z układu pracodawca - pracownik), ale nakłada za to - tylko na jedną osobę - podwójne obowiązki !! Jesteśmy tu jedynym państwem w cywilizowanym świecie, gdzie za własną inicjatywę i próbę utrzymania się na własną rękę, są przewidziane bardzo ostre sankcje urzędowe, w postaci zajmowania (przez ZUS) niewypracowanego majątku - SKANDAL !!! OTO ZARYS KONIECZNYCH ZMIAN SYSTEMU: - minimalny obowiązek składkowy dla osób z zarejestrowaną działalnością własną (bez zatrudniania innych) wynosić może tyle, ile po swojej stronie odprowadza zatrudniony na umowie o pracę z płacą minimalną, czyli na dzisiaj 237 zł ZUS + 163 zł NFZ (dobrowolne nadal chorobowe, oraz FP - na dzisiaj po 51,45 zł); - wysokość składek za poprzedni miesiąc obliczamy na podstawie faktycznego DOCHODU BRUTTO, o ile nasz dochód przewyższał minimalną płacę brutto (pracownika) - inaczej płacimy jak wyżej; - prawo do powyższego naliczania składek z własnej działalności mamy bezterminowo - o ile w poprzednim roku podatkowym nasz przychód nie przekraczał DWUKROTNOŚCI średniej płacy brutto (dzisiaj 8886 zł x12 mies.), prawo to tracimy w bieżącym roku po przekroczeniu kwoty limitu; - każdy zachowuje prawo płacenia składek ryczałtowych, czyli wyższych niż to wynika z faktycznego dochodu, a decyzję taką podejmujemy raz w roku - np. do końca stycznia; ============================================ Składki naliczamy tak samo - jak na umowie o PRACĘ !! ============================================ Poniżej podrzucam gotowe wyliczenia, począwszy od skrajnego przypadku - kiedy maksymalna kwota przychodu stanowi w całości dochód brutto (oczywiście mało realne), aż do najniższej kwoty dochodu brutto - równej aktualnej minimalnej płacy (brutto pracownika). Proszę tylko zwrócić uwagę, że istotną zmianą miało by być potraktowanie Funduszu Pracy jako części dobrowolnej - to jest w końcu ten "gorący kartofel", którym się przerzucano od lat, a przecież składka ta przewidziana była na potrzeby wypłacania zasiłku dla bezrobotnych - jest to bzdura kompletna, bo osoba zamykająca działalność zwykle już dawno nie płaci żadnych składek (głównie bankrutuje dzięki ZUS), no i nie dostaje potem już żadnego zasiłku... ====== MAKSYMALNA KWOTA PRZYCHODU ====== [Dochód brutto 8886 zł - 2x średnia płaca brutto]: ZUS: 1000,56 zł + NFZ: 690,10 zł RAZEM (obowiązkowo): 1690,66 zł W kieszeni zostaje: 7195,34 zł / Do podatku: 7885,44 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 217,71 zł) ========================================== 1. [Dochód brutto 6000 zł]: ZUS: 675,60 zł + NFZ: 465,97 zł RAZEM (obowiązkowo): 1141,57 zł W kieszeni zostaje: 4858,43 zł / Do podatku: 5324,40 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 147,00 zł) 2. [Dochód brutto 4000 zł]: ZUS: 450,40 zł + NFZ: 310,64 zł RAZEM (obowiązkowo): 761,04 zł W kieszeni zostaje: 3238,96 zł / Do podatku: 3549,60 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 98,00 zł) 3. [Dochód brutto 3000 zł]: ZUS: 337,80 zł + NFZ: 232,98 zł RAZEM (obowiązkowo): 570,78 zł W kieszeni zostaje: 2429,22 zł / Do podatku: 2662,20 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 73,50 zł) 4. [Dochód brutto 2500 zł]: ZUS: 281,50 zł + NFZ: 194,15 zł RAZEM (obowiązkowo): 475,65 zł W kieszeni zostaje: 2024,35 zł / Do podatku: 2305,85 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 61,25 zł) 5. [Dochód brutto 2100 zł - lub niższy]: ZUS: 236,46 zł + NFZ: 163,09 zł RAZEM (obowiązkowo): 399,55 zł W kieszeni zostaje: 1700,45 zł / Do podatku: 1863,54 zł (dobrowolne ubezp. chorobowe / FP: po 51,45 zł) ============================================ ### Art. 32. Konstytucji RP ### 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. ============================================

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze