Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

JPK

-1
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 1

JPK Rezygnacja z obowiązku składania JPK w cyklu miesięcznym dla podatników rozliczających się kwartalnie. Rezygnacja z sankcji za nie uwzględnienie w JPK faktur – np. zgubienie fv za paliwo przez pracownika, Podstawa prawna: Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku utworzonego poprzez własny system informatyczny, którego forma i układ jest zgodny ze wzorem narzuconym przez Ministra Finansów. Co więcej, do comiesięcznej wysyłki JPK VAT zostali zobligowani zarówno podatnicy składający deklarację VAT za okresy miesięczne, jak i kwartalne. Kara za niezłożenie JPK VAT została określona w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl przepisów, podatnik który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. Co ważne, niezłożenie pliku JPK VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji uznaliśmy Twoją propozycję za zasadną. Z uwagi na skalę wymaganych zmian lub inne uwarunkowania, jej wprowadzenie w życie prawdopodobnie może nastąpić dopiero w późniejszym czasie. Przekażemy Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, którego ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Karol / Dodany: 2018-09-13 16:13:13

ewentualnie kryterium obrotu kwartalnego jak np. limit kosztów leasingu


Autor: Maria / Dodany: 2018-10-26 18:51:02

O co chodzi w tym wpisie? Podatnik ma obowiązek wykazać faktury sprzedaży, nie zakupów. Jeśli pracownik wziął fakturę za paliwo, zgubił ją, przez co nie będzie można jej zaksięgować to nie rodzi to żadnych sankcji. Chyba, że nie zrozumiałam zagadnienia...