Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

kontrola fałszywych zwolnień lekarskich

2018-11-13 10:50:22 Pomysł został wdrożony.
1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Obecnie stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie ponieważ gospodarka bardzo szybko się rozwija. W ślad za tym rozwijają się polskie firmy. W mojej ocenie, tak niski poziom bezrobocia wymaga zmian procedur kontrolnych lub co najmniej zintensyfikowania kontroli nadużyć pracowniczych. Duża grupa pracowników czuje się bezkarna w nadużywaniu zwolnień lekarskich oraz braku zaangażowania w wykonywanie pracy. Sprzyja temu świadomość, że jeśli stracą jedną pracę, to nie będą mieli żadnego problemu ze znalezieniem innej. Koszty dużej rotacji ponosi bezpośrednio pracodawca (okres wypowiedzenia, zwolnienie lekarskie, szkolenie kolejnej osoby na zastępstwo). Pośrednio tracą na tym wszyscy ponieważ odbija się to także na jakości produktów.

Komentarze