Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Likwidacja obowiązku przekazywania rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej

2019-09-06 09:11:26 Pomysł jest w trakcie konsultacji wewnętrznych.
1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Obowiązek przekazywania takiego zestawienia wynika z ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Powiela on możliwość sprawdzenia składek przez osobę ubezpieczoną w systemie pue.zus.pl. Można by go zastąpić obowiązkiem informowania o możliwości sprawdzenia składek w PUE.

Komentarze