Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Lista zobowiązań przedsiębiorcy / obywatela w ePUAP

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Cel: Ułatwienie przedsiębiorcy w zarządzaniu zobowiązaniami wobec instytucji Państwowych, przez dostęp od informacji o zobowiązaniach wobec Państwa w systemie ePUAP Obecnie przedsiębiorca musi pamiętać o wielu płatnościach na rzecz Państwa: (podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, koncesje, mandaty, zajęcia komornicze. Wiąże się to ze stresem, dodatkowymi kosztami związanymi z organizacją przypomnień. Instytucje Państwa posiadają tylko jedno narzędzie monitu, list polecony, który niejednokrotnie trzeba odebrać z placówki poczty w godzinach niekoniecznie pasujących przedsiębiorcom. Rozwiązanie: Gdyby instytucje Państwa dostarczały w jedno miejsce - do ePUAPu, informację o zobowiązaniach (jaka instytucja, termin płatności, kwota, numer konta, symbol płatności) zdecydowaniem poprawiłoby to komfort podatników. Urzędy mogłyby za swoje usługi (dowód rejestracyjny, mapy co celów projektowych, ...itd.) pobierać opłaty z odroczonym terminem płatności. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania byłaby popularyzacja portalu ePUAP, który w przyszłości miałby szansę stać się narzędziem komunikacji Państwo <> Obywatel

Komentarze