Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Minimalizacja formalności związanych z ochroną środowiska

2019-09-06 09:12:37 Pomysł jest w trakcie konsultacji wewnętrznych.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Mój pomysł to wprowadzenie jednej, prostej opłaty związanej z ochroną środowiska, która byłaby pobierana np. przy imporcie razem z cłem i podatkiem VAT. Chciałbym, żeby ta opłata zastąpiła wszelkie opłaty i formalności, które napotyka przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty (szczególnie elektroniczne), czyli: - zgłoszenie do rejestru BDO + roczna opłata + umieszczanie numeru BDO na dokumentach; - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub opłata do Urzędu Marszałkowskiego; - zorganizowanie odbioru i recycling zużytych produktów, opakowań, baterii i akumulatorów lub zawarcie umowy z organizacją odzysku lub opłata produktowa; - opłata w wysokości 2% wartości netto wprowadzanych opakowań na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; - wpłacenie zabezpieczenia finansowego w formie depozytu na konto Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (1,80 zł za kilogram wprowadzonego sprzętu elektrycznego); - przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji powyższych obowiązków; - oświadczenie o pomocy de minimis w celu ograniczenia opłat dla mikroprzedsiębiorców; - przygotowanie rocznego zeznania środowiskowego związanego z korzystaniem ze środowiska, np. spalaniem benzyny w samochodzie + opłata środowiskowa. Jest jeszcze kilka obowiązków dotyczących oznakowania produktów, ale mają one więcej sensu i nie są zbyt dotkliwe. Wszystkie te sprawy są regulowane przez co najmniej 3 ustawy: Ustawa z 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Ustawa z 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach. Może wystarczyłaby jedna?

Komentarze