Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

młodociany pracownik - uczeń np. kierunek sprzedawca

2019-09-06 09:08:48 Pomysł jest w trakcie konsultacji wewnętrznych.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

1) Zgłaszanie młodocianego pracownika po podpisanej umowie do OHP w województwie droga papierowa listowna co najmniej dwu krotna korespondencja propozycja logowanie się na stronie OHP wypełniane druków wczytywanie skanów PDF podpis elektroniczny 2) refundacja wynagrodzenia ucznia droga papierowa – list oby raz literówki w sprawozdaniu błędy kwotowe propozycja aktywny druk (na moim koncie było by super bo są dane uczni) brak błędów brak papierów wszystko na mojej poczcie i serwerach OHP błędy w kwotowe w wynagrodzeniu ucznia wynikają ze średniej krajowej podawanej przez GUS i tak mamy co trzy miesiące zmianę o 2zł 3 zł ? A czasami o jeden zł mniej propozycja wynagrodzenie ustalane raz na rok szkolny 3)deklaracja ZUS osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą brak obowiązku mamy ucznia to co miesiąc propozycja stała wysokość wypłaty w roku szkolnym ucznia wyślemy 2 deklaracje w roku bo się przecież nic nie zmienia to powinno dotyczyć też do 5 pracowników etatowych w mikro firmach 4) dofinansowanie za wyszkolenie ucznia z gminy po zdanym egzaminie to ja muszę zgłosić że mam ucznia po podpisanej umowie z OHP propozycja UM środki otrzymuje to po co mieszać w to UM wszystko z OHP instytucje które egzaminują uczni powinni wysyłać zbiorczy dokument do OHP a ten zgodnie z przepisami wydawać decyzję w formie e-mail i wysyłać pieniądze na podane konto problem dotyczy szczególności podmiotów z których uczeń odszedł w roku szkolnym jak mają zdobyć dokument potwierdzający zdanie egzaminu ucznia bez niego nie dostaną dofinansowania a to jest niekiedy kilka tyś zł

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej analizy pozytywnie zweryfikowaliśmy go pod kątem merytorycznym. Konsultujemy Twoją propozycję z właściwymi instytucjami odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy.

Komentarze