Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Objęcie małych przedsiębiorców niektórymi przepisami ustawy z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy

2018-11-13 10:02:11 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie może z przyczyn ekonomicznych zwolnić za wypowiedzeniem pracownicy, która korzysta z możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym jest uprawniona do urlopu wychowawczego. Takie uprawnienie natomiast daje ustawa z 13.03.2003 r, o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 192), jednakże dotyczy ona wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. "Duży" pracodawca bez wątpienia jest w stanie łatwiej poradzić sobie z sytuacją, w której przepisy narzucają mu obowiązek zatrudniania osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, mimo to ustawa zezwala mu na wypowiedzenie umowy o pracę takiej osobie, jeżeli nastąpi to z przyczyn niedotyczących pracownika (art. 5 ust. 3 wymienionej ustawy). Tymczasem to mały pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać stosunku pracy z taką pracownicą, bez względu na swoją sytuację ekonomiczną. Bywa, że taki pracodawca nie ma możliwości powierzenia pracy w wymiarze 1/2 etatu takiej osobie, a przecież przy niewielkim zatrudnieniu możliwość przeorganizowania pracy jest daleko trudniejsza niż w firmie dużej. Ta dysproporcja między małym i dużym pracodawcą powoduje też wielką nieufność małych pracodawców do kobiet w wieku "rozrodczym", których macierzyństwo potrafi doprowadzić firmę na skraj bankructwa (wiem to z doświadczenia, gdy w pewnym momencie na 7 zatrudnianych pracownic 3 zostały matkami w ciągu tego samego roku).

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze