Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 23 – w miejscu możliwie najbliższym naklejonego znaku kontrolnego.

2018-07-27 10:14:59 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

OBO 23 – W przypadku braku lub niedającego się odczytać, na sprzęcie numeru seryjnego lub ewidencyjnego, nanieść numer, trzech ostatnich cyfr numeru naklejonego znaku kontrolnego, na tabliczkę znamionową lub na ramę opryskiwacza, w miejscu dogodnym do naniesienia i w miejscu możliwie najbliższym naklejonego znaku kontrolnego.

Komentarze