Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 25 - cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych opryskiwaczy.

2018-07-27 10:14:14 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

OBO 25 - Każdy organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad stacjami kontroli opryskiwaczy zanim wyda końcową decyzję w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych opryskiwaczy powinien w pierwszej kolejności uwzględnić, czy przyjęte działanie jest proporcjonalne do obranego celu tj. zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Komentarze