Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 26 – zakazać badań opryskiwaczy skażonych środkami ochrony roślin w pomieszczeniach

2018-11-13 10:12:49 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

zakazać badań opryskiwaczy skażonych środkami ochrony roślin (byłych w użytkowaniu) w pomieszczeniach, sprzętem diagnostycznym, który takiego pomieszczenia wymaga (stołami rowkowymi), co zagraża zdrowiu osób uczestniczących w badaniu, właścicielowi opryskiwacza, operatorowi, a najbardziej diagnoście, który miałby przebywać w oparach środków ochrony roślin osiem godzin dziennie. Badanie opryskiwaczy powinno się odbywać, tak jak się odbywa powszechnie od 2002 roku, tylko na świeżym powietrzu, z uwzględnieniem kierunku wiatru i metodą wydatku z pojedynczych dysz oraz z uwzględnieniem 59 szt. pozycji metodyki i 54 szt. pozycji wymagań dotyczących sprawności technicznej opryskiwaczy.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze