Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 27 – postuluję o wyraźny zapis, że znaki kontrolne nie są ścisłego zarachowania.

2018-07-27 10:12:31 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

OBO 27 – postuluję o wyraźny zapis, że znaki kontrolne nie są ścisłego zarachowania i znaki kontrolne, które nie zostały wykorzystane w terminie ich ważności, należy zniszczyć w obecności kontrolującego, ze sporządzeniem notatki służbowej na tą okoliczność. Jest to niezbędne dla kontrolujących, bez wyższego wykształcenia i dla nielegalnego ich wykorzystywania przez diagnostów.

Komentarze