Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 46. Zobowiązać ODR, żeby umawiał klientów do badania opryskiwaczy dla przedsiębiorców.

2018-07-27 10:05:24 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, aby ustawowo zobowiązać ODR, który umawia dla siebie klientów do badania opryskiwaczy, żeby jednocześnie umawiał tyle samo klientów do badania opryskiwaczy dla przedsiębiorców. Oczywiście licząc w ostateczności ilości tyko przebadane z pozytywnym wynikiem. Można by również zalecić ustawowym zapisem, aby w ten sposób umówione opryskiwacze były badane po takiej samej cenie, jak stosuje sam umawiający. Ustawowy zapis również powinien wyraźnie określać, że umawianie do badania opryskiwaczy powinno się odbywać, nie przez jeden, ale przez trzy kwartały w roku kalendarzowym. W szczególności w drugim i trzecim kwartale (letnim i jesiennym), tak, aby nie powiększać zmasowanych ilości obecnie przebadanych opryskiwaczy w pierwszym kwartale (wiosennym). W uzasadnieniu podaję, że WIORIN na swoich stronach internetowych udostępnia między innymi trzy rejestry: 1 - „Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonującymi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”. W tym ujęty jest ODR. 2 – „Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin”. W tym również ujęty jest ODR. W tych szkoleniach wykładowcami są pracownicy WIORIN, którzy mają dostęp do centralnego rejestru przebadanych opryskiwaczy. 3 – „Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”, przy całkowitym braku dostępu do centralnego rejestru przebadanych opryskiwaczy. Nie ma tu między podmiotami ODR, a przedsiębiorcami, równych warunków pozyskiwania klientów, dochodzi tu do ciągłych nieporozumień, na co wskazują, organizowane w ostatnich latach warsztaty jednej z uczelni poznańskich. Przedsiębiorcy nie mają równych szans konkurowania z ODR- mi, który w każdej gminie, za nasze podatkowe pieniądze, ma zatrudnionego pracownika, który z racji swoich obowiązków utrzymuje na bieżąco kontakt z wszystkimi właścicielami sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Dodatkowo mają kontakt z właścicielami sprzętu na szkoleniach, które są wspomagane wykładowcami WIORIN, mającymi dostęp do centralnego rejestru przebadanych opryskiwaczy w Polsce. Uważam, że to jest jeden z możliwych sposobów częściowego zrekompensowania nierównych warunków pozyskiwania klientów w wolnym rynku przez przedsiębiorców i konkurencyjne podmioty niebędące przedsiębiorcami, jakim jest między innymi ODR i tym samym zmniejszenia bardzo dużej ilości w Polsce, używanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin bez ważnego potwierdzenia jego sprawności technicznej.

Komentarze