Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 51. Propozycje do zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (par. 13 i14).

2018-11-13 10:31:35 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Propozycje do zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (par. 13 i 14). W mojej ocenie, w odróżnieniu od stołów, jest to metoda najbardziej zrozumiała i przydatna dla właścicieli sprzętu. Przede wszystkim bardzo wygodna do stosowania w objazdowym badaniu opryskiwaczy, jaki się przyjął w Polsce. Ponadto proponuję, aby ustawowo zobowiązać diagnostów, dla utrzymania możliwie na najwyższym poziomie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, do posiadania i oferowania, co najmniej 200 pozycji części zamiennych, przy potwierdzaniu sprawności technicznej tego sprzętu. Co przeze mnie w okresie od 2002 roku było praktykowane z bardzo zadowalającymi obie strony widocznymi efektami. Potwierdzają to również sprawozdania z okresu obowiązującej dotacji do modernizacji tego sprzętu. W obowiązujących ustawach, zastąpienie stołów, częściami zamiennymi, na podstawie mojej praktyki od 2002 roku, przy potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, daje nieporównywalny efekt pozytywny, przede wszystkim dla posiadaczy tego sprzętu i tym samym dla ochrony środowiska, ostatecznie dla zdrowej żywności. Jak wynika z przeprowadzonych warsztatów przez Poznań na terenie Polski, zmiana przepisów w tym zakresie jest zbyt poważna, aby przeprowadzać ją na podstawie telefonicznego wywiadu. Proponuję, aby w tej sprawie eksperci naukowi przeprowadzili badania statystyczne, zadając, kilka jednakowych dla wszystkich, przemyślanych pytań. Nie firmom, ale bezpośrednio wszystkim diagnostom w Polsce oraz grupie reprezentatywnej, losowo wybranym, co najmniej trzem właścicielom sprzętu diagnozowanego przez każdego z tych diagnostów. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby wytypowani właściciele sprzętu byli z tych, u których potwierdzali sprawność sprzętu różni diagności. Oczywiście, że wyniki dokonanych analiz z tego badania statystycznego powinny być ogłoszone i udostępnione w internecie. Tylko takie informacje oraz dyrektywy unijne odnośnie ochrony środowiska i danych osobowych, według mnie powinny być podstawą do rzetelnych zmian w tej ustawie. Nie mniej ważna jest wysokość opłaty za potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Wysokość opłat między innymi uzależniona jest od metody, a dokładniej od ustawowych przepisów obowiązujących. Co bezwzględnie powinno być uwzględnione w badaniach statystycznych przeze mnie proponowanych. Każde państwo w UE wykonuje to inaczej. Miało być to ujednolicone i dopiero uznawane. Po wielu latach pomimo nie ujednolicenia, potwierdzenia te są uznawane w każdym państwie UE. W Polsce każdy diagnosta wykonuje to inaczej. Wynika to z braku organizowania półgodzinnych pokazów każdej metodyki na szkoleniach dla diagnostów. W pierwszej kolejności ustawa powinna stworzyć jednakowe warunki w wolnym rynku, bez podziału na przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i na podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, co ma decydujący wpływ na wysokość opłat w Polsce. W drugiej kolejności na wysokość opłat ma wpływ obowiązująca ustawową metoda potwierdzania sprawności technicznej. Jeśli rzeczywiście od 2021 roku będzie obowiązywać tylko potwierdzanie sprawności technicznej stołami niemieckimi, to opłata za to potwierdzanie, powinna być dokładnie taka, jak obowiązuje w Niemczech. Proponuję, aby w Polsce wybrać i ustawowo zaakceptować metodę najtańszą. Przy badaniach statystycznych, należałoby uwzględnić wysokość ustabilizowanych opłat, dla porównania nie tylko opłat za potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, ale również opłat przeglądów innego sprzętu, przykładowo dojarek, kas fiskalnych, pojazdów, a nawet legalizacji manometrów i cylindrów miarowych przez UM w Warszawie i w Łodzi. Z jednoczesnym wykazaniem pracochłonności, przykładowo ilości pozycji do sprawdzenia.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze