Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 54. Ogólnodostępny ciągle aktualizowany Rejestr kupujących środki ochrony roślin.

2018-11-13 11:01:14 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Dla zwiększonego przestrzegania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska, zapewnienia bardziej zdrowej żywności i ochrony danych osobowych RODO, proponuję tak przystosować obowiązujące przepisy, aby w dobie komputeryzacji i telefonizacji, dokonywać objazdów z ofertą potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, tylko do kupujących środki ochrony roślin, którym mija termin potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ich stosowania i tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. W tym celu zobowiązać ustawowo sprzedających środki ochrony roślin, aby dodatkowo na fakturach wystawianych dla kupujących środki ochrony roślin dopisywali ich, co najmniej jeden numer telefonu. Czym więcej dopisanych telefonów tym większa możliwość i pewność dodzwonienia się. Następnie, aby kopie każdej faktury przekazywali elektronicznie do WIORIN, gdzie automatycznie powstawałby rejestr kupujących środki ochrony roślin. Ten z kolei automatycznie łączył by się z dotychczas tworzonym pośrednio przez diagnostów, rejestrem przebadanego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. W ten sposób z wykorzystaniem automatyzacji internetowej może powstać ciągle aktualizowany rejestr kupujących środki ochrony roślin, z ilościami tych środków, z ostatnimi datami zakupu, z adresami i aktualnymi telefonami oraz z rodzajem posiadanego sprzętu do stosowania zakupionych środków ochrony roślin i datami ważności potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu. Proponuję, aby taki sumaryczny rejestr był ustawowo ogólnodostępny, podobnie jak rejestr przedsiębiorców CEIDG i rejestry podmiotów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz rejestr sprzedających środki ochrony roślin. Oczywiści w ramach RODO ustawowo powinno być dopuszczalne, jego sortowanie, kopiowanie, przetwarzanie, drukowanie, w celu dzwonienia i wyznaczania najkorzystniejszej trasy objazdu, do kupujących środki ochrony roślin, czyli do używanego sprzętu. Wszystko z korzyścią dla ochrony środowiska i zapewnienia bardziej zdrowej żywności i z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz możliwie najmniejszymi utrudnieniami dla prowadzących działalność rolniczą, zwłaszcza zdecydowanego ograniczenia nie trafionych, uciążliwych, kosztownych i bardzo często nie potrzebnych dojazdów i z nie potrzebnymi wypytywaniami o potrzebę potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, często związanymi z uciążliwym odszukiwaniem ostatnich Protokołów badania technicznego. Diagnosta Hubert Nagengast

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze