Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 56 udoskonalić przepisy badania opryskiwaczy

2018-11-13 11:16:02 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję najpierw ulepszyć obowiązujące przepisy, a następnie karać diagnostów opryskiwaczy za korupcję: 1.Wprowadzić cenę urzędową, zawierającą koszty dojazdu i czas badania wydłużyć z pół godziny do półtorej godziny, obejmującej 60 pozycji metodyki badania opryskiwaczy, w wysokości 300 zł, nie zależnie od rodzaju i wielkości badanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. 2.Zabronić przy potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu handlu częściami. 3.Wyjazd do badania opryskiwacza tylko po zapłaceniu przed jego rozpoczęciem, najlepiej przelewem na konto bankowe. 4.Udoskonalić, udostępniony w internecie Rejestr podmiotów wykonujących potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, aby obejmował wszystkich diagnostów z ważnymi uprawnieniami, z ich imionami i nazwiskami, ich telefonem komórkowym oraz kontem bankowym, na które należy dokonać przedpłaty. Wyraźny zapis że potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin jest , pełnieniem funkcji publicznej i nie wykonanie choćby jednej pozycji z 60 pozycji metodyki badania opryskiwacza i wydanie pozytywnego protokółu badania oraz ujęcia jego, w Rejestrze przebadanego sprzętu, z wynikiem pozytywnym, jest korupcją zagrożoną karą, kilkumiesięcznego zawieszenia działalności i z zachowaniem stopniowalności karania zgodnie z obowiązującą konstytucją.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze