Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 59. Wprowadzenie komputerowej archiwizacji danych o opryskiwaczach i ich właścicielach.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, aby Główny Inspektor Ochrony Roślin uaktualnił przez siebie wydaną INSTRUKCJĘ PRZEPROWADZANIA BADAŃ SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN z 2000r, uściślając co jest korupcją i zgodnie z Rozdziałem IV: Wyposażenie jednostki organizacyjnej upoważnionej do prowadzenia badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, gdzie zapisano: „Docelowo przewiduje się wprowadzenie elektronicznych urządzeń pomiarowych, komputerową archiwizację danych o opryskiwaczach oraz elektroniczny sposób wymiany danych pomiędzy jednostką przeprowadzającą badania, a wojewódzkim inspektorem ochrony roślin”, aby to koniecznie do końca 2018 roku zostało w pełni wprowadzone, zrealizowane i wszystko zgodnie obowiązującym RODO. Czyli elektroniczne biuro z komputerową archiwizacją danych o opryskiwaczach przede wszystkim w podmiotach będących firmą oraz elektroniczny sposób wymiany danych w obie strony, z dostępem do przebadanych opryskiwaczy przez obie strony, wszystko zgodnie z obowiązującym RODO. Tak, aby był czas na zapoznanie się i wdrożenie przed nowym sezonem.

Komentarze