Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 61. Narzędzia egzekucyjne dla diagnostów badania opryskiwaczy.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję do ROZPORZĄDZENIA w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu wprowadzić co najmniej cztery narzędzia egzekucyjne: 1.Przedpłatę na konto diagnosty najpóźniej w przeddzień planowanego przeglądu opryskiwacza. W przypadku nie przygotowania opryskiwacza zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako narzędzie egzekucyjne nie podlega zwrotowi dokonana przedpłata, pozostaje diagnoście jako rekompensata za dojazd serwisowy i czas zmarnowany, gdy inni właściciele sprzętu oczekują z dokonanymi przedpłatami. 2.Dodatkową opłatę gotówką przed wypisaniem dokumentacji, w wysokości 10 zł za każdy negatywny wynik sprawdzania 60 pozycji wytycznych metodyki badania. W przypadku nie zapłaty, odstąpienie od dalszej procedury i z realizacją egzekucji jak punkcie poprzednim. 3.Wysokość przedpłaty powinna uwzględniać różnicę dat: daty następnego przeglądu z poprzedniego przeglądu (daty ważności badania) oraz daty aktualnego badania. Przykładowo jeśli robi się przegląd o połowę wcześniej, to przedpłatę dokonuje się o połowę mniejszą, jeśli robi się przegląd z opóźnieniem to odpowiednio zwiększa się przedpłatę. 4.Wysokość przedpłaty powinna być też uzależniona od posiadania i rozłożenia przed przeglądem pod całą belkę, zbiornika do zbierania cieczy wykorzystywanej do badania i po przeglądzie w swoim zakresie jego opróżnienia, umycia i złożenia. Ponad to proponuję, w § 8.1 po słowie „obejmuje” dopisać „wytyczne do” badania ogólnego i badania stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu. Co znacząco ułatwi interpretacje obowiązujących przepisów badania.

Komentarze