Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 64. Ulepszenie przepisów badania opryskiwaczy.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, aby przegląd sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochroni roślin, jak najbardziej przybliżyć, ulepszeniem przepisów, do podobnych procedur, z którymi działalność ta jest powiązana: 1.Przegląd techniczny pojazdu 2.Przegląd techniczny kasy fiskalnej 3.Wzorcowanie cylindrów miarowych 4.Wzorcowanie manometru Przede wszystkim przybliżyć: 1.Ceną urzędową lub i wolnorynkową 2.Uwzględniając najbardziej kosztowny element dojazdu 3.Pracochłonność, ilość pozycji do sprawdzenia 4.Pracochłonność biurokracji z tym związanej elektroniczną ewidencją. 5.Wymogi RODO 6.Centralne ewidencje z przekazywaniem na bieżąco danych o rezultatach badań technicznych. 7.Centralne ewidencje używających sprzęt podlegający przeglądom technicznym, w tym kupujących środki ochrony roślin. 8.Wymogi Policji z Wydziału do Walki z Korupcją. Proponuję, aby w regulowanej działalność w wolnym rynku, oba wykazy przedsiębiorców i podmiotów nie będących przedsiębiorcami, uzupełnić, nazwiskami diagnostów, datą nabycia uprawnień, z telefonem kontaktowym i średnią ceną pobieraną za przegląd z poprzedniego roku, wyraźnym dopisaniem: uwzględniającą dojazd, czy bez dojazdu. Co bardzo poprawi sytuację dla właścicieli sprzętu używanego oraz będzie cennym odnośnikiem dla firm z obu wykazów. Jeśli dojazd miałby być liczony osobno, to wyraźnie opisać sposób liczenia objazdów. Czy tak jak liczy weterynarz, w danej miejscowości, udając się do sąsiada, liczy drugi raz dojazd do lecznicy i z powrotem, którego nie dokonywał. Czy to nie jest korupcja? Dalej proponuję porównać pracochłonność z wszystkimi czterema powiązanymi firmami, ilością wymaganych pozycji do sprawdzania, zarówno przez dyrektywy UE jak i przepisami krajowymi. Przykładowo ile czasu zajmuje wzorcowanie 5 szt cylindrów miarowych i ile kosztuje w Warszawie, ale ile w Lublinie. Podobnie manometru. Czy to nie jest korupcyjne? Proponuję zawiesić realizację przepisów zwalczających korupcję, do czasu przystosowania wszystkich innych przepisów do tych przepisów. Nie takiej kolejności jak potraktowano diagnostów samochodowych, najpierw kary, a potem zmiana przepisów. Normalność podpowiada, że powinno być odwrotnie: najpierw zmiana przepisów, a dopiero kontrole przez Policję z Wydziału do Walki z Korupcją.

Komentarze