Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 65. Pokaz z 60 pozycjami metodyki badania.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

W dniach 20-23 listopada 2018 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyły się cztery szkolenia pod wspólnym tytułem „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, których uczestnikami byli pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W ciągu czterech dni, w spotkaniach uczestniczyło łącznie 106 osób. Proponuję, aby podobne szkolenia zorganizował dla wszystkich diagnostów badania opryskiwaczy w Polsce, których jest około 400 osób (z ok. 365 SKO) i jednocześnie dla przedstawicieli Policji z Wydziału do Walki Korupcją. Proponuję, aby w pierwszej kolejność, na szkoleniu dokonać wzorowego pokazu półgodzinnego, badania opryskiwacza, z wyeksponowaniem 60 pozycji metodyki badania i drugich 60 pozycji wymogów w miejscu postoju opryskiwacza, na posesji właściciela tego sprzętu, z rozkładaniem, opróżnianiem, myciem i składaniem zbiornika obejmującego całą długość belki, do zbierania cieczy wykorzystywanej do badania. Całość badania z pomiarem czasu, który jest elementem decydującym w wysokości opłaty. Ustawowe stosowanie zbiornika jest elementem chroniącym środowisko, w szczególności zamieszkałą posesję przez samego właściciela sprzętu. Takie szkolenie znakomicie poprawi kontakt między diagnostami badania opryskiwaczy, a kontrolującymi.

Komentarze