Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 66. Czas badania i sposób jego pomiaru.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Zamiast szkolenia dla wszystkich diagnostów w Polsce, zupełnie wystarczającym byłoby, wykonanie krótkich filmików, każdej metodyki w miejscu postoju opryskiwacza, na posesji właściciela tego sprzętu i umieszczenia ich na ogólnodostępnych stronach internetowych WIORIN. Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, koniecznie dopisać, przy każdej metodyce przybliżony czas badania i sposób jego pomiaru. Co jest decydującym elementem przy negocjacjach wysokości opłat i zdecydowanie uniknie dotychczasowych wielu nie porozumień między diagnostami i kontrolującymi. Sposób pomiaru czasu badania, to: 1. Osobno czas, rozkładania, opróżniania, mycia i składania zbiornika obejmującego całą długość belki, do zbierania cieczy wykorzystywanej do badania. 2. Osobno czas realizowania metodyki badania, 3. Osobno czas biurokracji z tym związanej, z uwzględnieniem RODO oraz Rejestru przebadanych opryskiwaczy i jego przekazywania do WIORIN. Czas przybliżony, czyli wszystko z udziałem jednej osoby - diagnosty. Czas się skróci jeśli będą pomagać osoby towarzyszące diagnoście, albo sam właściciel sprzętu będzie pomagał, albo przy nim osoby towarzyszące będą pomagały. Na czas badania ma wpływ typ i wielkość sprzętu. Dlatego do ustalenia przybliżonego czasu badania powinien być dobrany sprzęt najpopularniejszy, do każdej metodyki. Ponadto proponuję dopuścić potwierdzanie sprawności technicznej z częściowym wykorzystaniem metodyki badania: 1. Bez zbiornika obejmującego całą długość belki, do zbierania cieczy wykorzystywanej do badania. 2. Tylko wizualnie, bez podłączenia do ciągnika i napełniania do połowy zbiornika wodą. 3. Podłączony do ciągnika bez napełniania wodą. 4. Wizualnie podłączony i napełniony wodą. 5. Wybrane elementy funkcjonalne zgodnie metodyką badania. 6. Wszystko zgodnie z metodyką badania w zakresie uproszczonym, bez stołów. 7. Wszystko zgodnie z metodyką badania w zakresie maksymalnym z wykorzystaniem stołów. Aby uniknąć nadużycia, proponuję ustalić, stały dodatek proporcjonalny do każdego uproszczenia, pobierany dodatkowo, do wynegocjowanej ceny za badanie opryskiwacza. Dodatek ten przeznaczany w całości na cele charytatywne, przykładowo dla rodzin wielodzietnych, mających co najmniej trójkę dzieci i równocześnie zgłaszający opryskiwacz do badania. Powyższe zapisy proponuję dokonać w tym roku, tak, aby nowy sezon, wszyscy diagności w Polsce, mogli zaczynać z nowymi, bardziej uszczegółowionymi sposobami badania opryskiwaczy. Jednocześnie uniknąć, ścigania za korupcje. Metoda: Ad. 2.Tylko wizualnie bez podłączania do ciągnika i napełniania do połowy zbiornika wodą, polega na uwypukleniu, po przez ustnym wymienieniu następujących 42 pozycji powiązanych z 60 pozycjami metodyki badania i 50 pozycjami wymogów w kontekście badanego opryskiwacza i z wykorzystaniem wiedzy użytkującego ten sprzęt operatora: 1. Osłona części ruchomych 2. Pewność mocowania 3. Stan zużycia części i zespołów 4. Szczelność zbiornika, pokrywa 5. Czystość opryskiwacza 6. Pompa: szczelność 7. Układ smarowania (miarka) 8. Tłumik pulsacji, od 1/3 do 2/3 9. Wydajność pompy 10. Zawór bezpieczeństwa 11. Pokrywa zbiornika 12. Odpowietrzanie (kominek) 13. Mieszadło: Mech., Hydrauliczne 14. Sito wlewowe 15. Wskaźnik poziomu cieczy 16. Zawór spustowy 17. Przepłukiwanie zbiornika 18. Rozwadniać 19. Urządzenie myjące opakowania 20. Średnica man.: 63 lub 100 mm 21. Zakres, działka elementarna: 0,2 22. Stabilność wskazówki manometru 23. Spr. Man. przy 1, 3 i 5 barach (mieszek i olej pod manometrem) 24. Spr. Stabilności i powtarzalności 25. Zawory, ich funkcjonalność 26. Filtry (kompletność) 27. Układ cieczowy (szczelność) 28. Samo oprysk 29. Stabilność belki 30. Składanie belki 31. Blokada belki 32. Regulacja wysokości belki 33. Pomiar położenia belki: 0,1m lub 0,5% 34. Ustawienie rozpylaczy 35. Mechanizm kolizji z przeszkodą 36. Mechanizm tłumienia belki 37. Zaw przeciw krop: 5nin/30kropel 38. Rozpylacze jednolitość 39. Filtry rozpylaczy jednolitość 40. Pomiar natężenia wypływu z dysz (porównanie wydatku nowej dyszy z używaną, swoim urządzenie z 5 litrami wody, dwoma kubkami miarowymi dwu litowymi) 41. Pomiar ciśnienia w sekcjach 10% 42. Wentylator, (jeśli taki jest). Jest to metoda najbardziej bezpieczna dla zdrowia diagnosty, i dla zdrowia mieszkańców posesji, a wynik badania podobny, bo o sprawności technicznej sprzętu decyduje tylko wymiana części zamiennych, czego nie zastąpi najbardziej dokładne funkcjonalne badanie. Proponuję, aby ta metoda została uznana jak najszybciej i żeby obowiązywała przynajmniej do czasu rozwiązania problemu, skomasowania się badań technicznych w skali roku do trzech miesięcy wiosennych. Tak, aby zachować ciągłość badań, bez uszczerbku, dla sprawności technicznej sprzętu, dla produkcji ogólnodostępnej zdrowej żywności i dla operatorów sprzętu użytkującego kilka razy w roku. Przede wszystkim dla zdrowia diagnostów opryskiwaczy, mających styczność, bardzo często z nie domytymi opryskiwaczami, co najmniej kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie, praktycznie w okresie trzech miesięcy w roku.

Komentarze