Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 68. Uzupełnienia do INSTRUKCJI Badania sprawności technicznej sprzętu o czas badania.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Uzupełnienia do INSTRUKCJI Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin -opryskiwacze polowe i sadownicze ciągnikowe i samobieżne z 2016 r. o czas badania i o czytelniejsze interpretacje zapisów w Protokole Badania. Proponuję na str. 11 par. 3.1 po zdaniu „Zasady płatności za badanie nie są regulowane przepisami prawa odnoszącymi się do badań stanu technicznego sprzętu ochrony roślin.” dopisać: „Zasady płatności za badanie regulują zasady wolnego rynku. Decydującymi elementami płatności za badanie są dwa elementy: koszt dojazdu i czas badania (roboczogodzina serwisowa).” Następnie proponuję w poszczególnych etapach badania (tekst w żółtych ramkach), dopisać orientacyjny czas wykonania i na końcu sumaryczny orientacyjny czas badania. Ponadto proponuję, na str. 80 w punkcie 4,2 między akapitem „... roku.”, a akapitem „Rejestr...” wpisać: „Dopuszczalne jest każdego dnia powiększony miesięczny Rejestr przebadanego sprzętu, przekazywać do WIORIN drogą e-mailową, w formie zaszyfrowanej.” W uzasadnieniu podaję, że tego wymaga od diagnostów „Nadzór PIORiN nad systemem inspekcji opryskiwaczy”. Natomiast brak zapisu orientacyjnego czasu badania opryskiwacza stwarza najwięcej problemów, na wielu płaszczyznach, przede wszystkim, między konkurencją. Zwłaszcza między podmiotami będącymi firmami i nie będącymi firmami, o bardzo nie wyrównanych możliwościach pozyskiwania klientów. Też w relacjach z klientami, którzy wysoko ceniąc swój czas i co ma decydujący wpływ na wysokość opłaty za badanie opryskiwacza. Nie mniejsze problemy tworzą się w relacjach z kontrolującymi, w tym z Policją z Wydziału do Walki z Korupcją. Protokół badania technicznego jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania (str.76). Po tym zdaniu proponuję dopisać: „Czyli zawsze wpisujemy wynik badania sprawności technicznej pozytywny, jeśli właściciel sprzętu umożliwił pełne przebadanie opryskiwacza, nie zależnie od wyników badania poszczególnych etapów badania.” Właściciel opryskiwacza powinien otrzymać pełną informację na temat stanu technicznego przebadanego sprzętu, jego funkcjonowania, regulacji, możliwości naprawy i modernizacji (str.11). Po tym zdaniu proponuję dopisać: „Z uwzględnieniem wyników badania poszczególnych etapów badania, zwłaszcza wyników negatywnych”. W Polsce ukształtował się czas badania opryskiwacza, przybliżony do czasu badania pojazdów, czyli około pół godziny. Czas taki jest mało prawdopodobny, aby wykonać 60 pozycji metodyki, zgodnie z powyższą Instrukcją Badania sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin, z 2016 roku i liczącej 90 stron. Dlatego tak ważne jest określenie orientacyjnego czasu badania opryskiwacza. Ponadto proponuję, aby Instrukcję tą umieścić również na stronach WIORIN, tak, aby dotarła do wszystkich diagnostów badania opryskiwaczy i do kontrolujących.

Komentarze