Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO - elektronizacja

2018-11-13 10:05:46 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Objazdowe Badania Opryskiwaczy - umożliwić zastępowanie biurokracji papierowej elektroniczną, zwłaszcza dotyczącej przeglądów sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Hubert / Dodany: 2016-10-09 10:53:31

Wszystko z zachowaniem ochrony danych osobowych, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


Autor: Hubert / Dodany: 2016-10-09 11:20:21

Na realizację tego pomysłu oczekujemy od 2000 roku, gdzie w "INSTRUKCJI PRZEPROWADZANIA BADAŃ SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN" podano: "Docelowo przewiduje się wprowadzenie elektronicznych urządzeń pomiarowych, komputerową archiwizację danych o opryskiwaczach oraz elektroniczny sposób wymiany danych pomiędzy jednostką przeprowadzającą badania, a wojewódzkim inspektoratem ochrony roślin."


Autor: Hubert / Dodany: 2016-10-24 05:29:30

Dla praktycznej wygody dopuścić zamiennie oba identyfikatory NIP i PESEL, które mają ten sam cel i nie mają wpływu na stan techniczny sprzętu, czego kontrolujący nie rozumieją i nie potrafią jak praktycznie rozróżnić osobę fizyczną, będącą vatowcem i nie będącą vatowcem.