Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO - połączenie rejestrów w zakresie potwierdzania sprawności technicznej prowadzony dla rpedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami

2018-11-13 10:04:09 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Dla dobra konsumenta, zastąpić dwa rejestry: „Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin” i „Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin”, jednym rejestrem: „Rejestr diagnostów dokonujących przeglądu sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”. W rejestrze tym podać: Imię, nazwisko oraz adres i obowiązkowo telefon, wskazane dwa telefony i e-mail. Rodzaj sprzętu jak dotychczas. „Datę wpisu do rejestru” zastąpić: „Datą rozpoczęcia dokonywania przeglądów”. „Numer wpisu do rejestru” zastąpić „Ilość dokonanych przeglądów do końca ubiegłego roku kalendarzowego”.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Hubert / Dodany: 2016-10-18 07:27:55

„Rejestr diagnostów dokonujących przeglądu sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”, mógłby posiadać jeszcze jedną kolumnę:"Ilość zmodernizowanych opryskiwaczy". W pierwszej kolejności powinny być wpisane liczby z lat kiedy była modernizacja dotowana. Następnie na początku każdego roku, powinna być doliczona,za lata poprzednie, liczba dokonanych modernizacji, wg oświadczeń diagnosty, na który ma dowód: paragon lub fakturę, przekazania choćby jednej części, z kubkiem miarowym włącznie, z datą zgodną z z datą, potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.