Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO53. Zwiększenie sprawności technicznej używanego sprzętu i jego ilości.

2018-11-13 10:53:21 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Zwiększenie sprawności technicznej używanego sprzętu i jego ilości. Wszystko w interesie podnoszenia stanu technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz utrzymywania go w możliwie wysokim stanie czystości i to przede wszystkim sprzętu na bieżąco używanego. Tym samym zapewnienia bardziej zdrowej żywności, będącej w ogólnodostępnej sprzedaży. Każde państwo w UE inaczej potwierdza sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, co zostało zalegalizowane ważnością potwierdzeń sprawności technicznej sprzętu z każdego państwa unijnego, w każdym innym państwie unijnym. W Polsce każdy diagnosta wykonuje to inaczej, dlatego, że na szkoleniach nie ma półgodzinnych pokazów wszystkich obowiązujących metodyk, w tym tych, które obejmują pięćdziesiąt pozycji do sprawdzenia. WIORIN poleca nam diagnostom, aby przekazywać użytkownikom sprzętu, że na nic najbardziej sprawny sprzęt, jeśli sprzęt będzie używany bez kalibracji, co wynika z unormowania ustawowego. Z mojej praktyki od 2002 roku, jednoznacznie wynika, że na nic najbardziej sprawny sprzęt, wykalibrowany, jeśli będzie używany w stanie niedomytym (oceniając wizualnie, czy wszystkie dysze jednakowo pryskają, a po zatrzymaniu, czy wszystkie zaworki odcinające, prawidłowo odcinają). Ponadto, żadna najdłużej przeprowadzona kontrola, najbardziej rozpisany protokół pokontrolny, ani najbardziej rozbudowany protokół badania technicznego, nie podniesie stanu technicznego sprzętu tak, jak w moim przypadku, oferta posiadania przy potwierdzaniu stanu technicznego sprzętu, co najmniej dwieście pozycji części zamiennych, które kompletnie nie są w zainteresowaniu kontrolujących PIORIN-u, z powodu nie unormowania tego przepisami ustawowymi. Proponuję, aby w Polsce objazdowe podmioty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin diagnozowali również w miarę możliwości, w pierwszej kolejności, w trakcie aktualnego używania sprzętu w miejscu jego używania, rozpoczynając od wizualnego sprawdzenia umycie sprzętu (oceniając wizualnie czy wszystkie dysze jednakowo pryskają, a po zatrzymaniu, czy wszystkie zaworki odcinające, prawidłowo odcinają). W przypadkach wątpliwych sprawdzenia wskazań manometru z obowiązkowym sprawdzeniem oleju pod manometrem, jeżeli taki występuje. Również w przypadkach wątpliwych, sprawdzenie zużycia najbardziej różniącej się dyszy, przez porównanie jej wydajności z nową dyszą tego samego typu i rozmiaru. Pozostałe pozycje wizualnie zgodnie z obowiązującą metodyką. Oczywiście z obowiązkową ofertą posiadania przy potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu, co najmniej dwustu pozycji części zamiennych. Proponuję również, aby kosztem zmniejszenia do minimum biurokracji, w maksymalnym stopniu objąć kontrolami wizualnymi, stan techniczny sprzętu i w szczególności niedomycia, w trakcie jego używania, przez kontrolujących z WIORIN. Proponuję również wykorzystać dodatkowo policję, wszystko na zasadach jak policja sprawdza pojazdy. W tym wizualnego sprawdzania umycia, ważności znaku kontrolnego i ważności świadectwa szkolenia operatora używanego sprzętu. W podsumowaniu, tylko takie rewolucyjne podejście, z częściami zamiennymi, może skutecznie utrzymać, a nawet podnosić stan techniczny sprzętu, maksymalnie wyegzekwować jego mycie oraz przede wszystkim, zdecydowanie zmniejszyć, ilość właścicieli sprzętu, uchylających się od potwierdzania sprawności technicznej sprzętu, tylko sprzętu używanego przez kupujących środki ochrony roślin, bo tylko taki sprzęt jest objęty obowiązującymi przepisami ustawowymi. Diagnosta Hubert Nagengast

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze