Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO55 Podsumowanie moich dotychczasowych 54 szt. pomysłów.

2018-11-13 11:12:33 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Podsumowanie moich 54 szt. pomysłów, dziesięcioma punktami, w zakresie przystosowania obowiązujących przepisów do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin: 1.Przyjmowanie na szkolenie diagnostów tylko kandydatów z wykształceniem technicznym i z obowiązkowo odbytą roczną praktyką, w tym z czterema kwartałami wiosennymi, każdy u innego diagnosty. (Tak jak przedstawiał i sugerował przedstawiciel niemiecki na jednej z konferencji, na której uczestniczyłem). 2.Na szkoleniach dla diagnostów obowiązkowo dokonywać półgodzinnych pokazów każdej metodyki z wyeksponowaniem wszystkich pozycji danej metodyki i wymogów, w niektórych przypadkach liczących 50 szt, oczywiście z wykorzystaniem w pełni zalecanej biurokracji elektronicznej. 3.Ustawowo zobowiązać, aby na szkoleniach dla diagnostów obowiązkowo przedstawiać interpretacje obowiązującego prawa w tym zakresie oraz w zakresie ochrony danych osobowych RODO. 4.Potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dokonywać w miejscu postoju tego sprzętu lub z zaleceniem w trakcie jego używania. 5.Dla ochrony środowiska dokonywać dojazdów tylko do wcześniej telefonicznie umówionych. 6.Utworzyć i udostępnić diagnostom rejestr kupujących środki ochrony roślin z telefonami i z datami ważności potwierdzeń sprawności sprzętu do ich stosowania, wszystko z zachowaniem zasad RODO. 7.Ustalić urzędową cenę na poziomie ceny za przeglądy kas fiskalnych z dwuletnim terminem ważności, dla potwierdzeń sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, z uwzględnieniem w niej najdroższego elementu jaki jest dojazd i czasu potwierdzania, (około półgodziny), obecnie byłoby to 150 zł, na okres ważności potwierdzania zarówno trzech lub pięciu lat. 8.Zobowiązać ustawowo do posiadania w ofercie przy potwierdzaniu sprawności technicznej sprzętu co najmniej 200 pozycji części zamiennych, bo tylko one podnoszą stan techniczny sprzętu. 9.Dla zapewnienia jednakowych warunków dla konkurencji w wolnym rynku oraz zapewnienia wzrostu sprawności technicznej sprzętu dopuścić tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą i to obowiązkowo związaną z techniką, jednocześnie nie dopuszczając podmiotów nie będących firmami i nie mających wiele wspólnego z techniką, a przede wszystkim nie do tego za nasze podatkowe pieniądze powołanych i nie podlegających kontroli tak jak podmioty będące firmami. 10.Aby ulepszyć system badań i metodykę proponuję po przez przedstawienie osobno jak to jest, w każdym państwie unijnym, dla grupy reprezentacyjnej diagnostów lub dla wszystkich diagnostów, aby mogli zagłosować, na najkorzystniejsze rozwiązanie do zastosowania w Polsce, z ewentualnym dodaniem swoich pomysłów ulepszających. (Dla mnie lepsze rozwiązania są francuskie od niemieckich, które są obecnie w Polsce uporczywie oferowane obowiązującymi przepisami od 2002 roku odkąd ja się tym zajmuję). Diagnosta Hubert Nagengast

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze