Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Obowiązek podawania danych kontaktowych pracowników firmy

2018-07-27 10:03:40 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Obecnie wielu przedsiębiorców nie podaje pełnych danych kontaktowych w korespondencji. Powoduje to powstawanie mechanizmu "firma kogucik", czyli nie wiemy z kim rozmawiamy i do kogo się zwrócić w danym temacie. Dla przykładu firmy piszą "z poważaniem, zespół firmy X", albo "pozdrawiamy, X". W przypadku chęci reklamacji produktu lub usługi nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym. Niektóre firmy wręcz stosują to aby utrudnić lub uniemożliwić kontakt. Moim zdaniem powinno się narzucić obowiązek podawania pełnych danych kontaktowych (przynajmniej imię i nazwisko oraz email lub telefon) w korespondencji, kiedy kontakt nie jest zautomatyzowany, czyli kiedy rozmawiamy lub korespondujemy z realną osobą. Docelowo zwiększy to jakość świadczonych usług, ponieważ pośrednio zmobilizuje firmy i ich pracowników do rzetelnego wykonywania usług. Ten obowiązek powinien być traktowany na równi z obowiązkiem podawania danych firmy w korespondencji.

Komentarze