Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

odpowiedzialność za błędy księgowe

2018-11-13 10:00:17 Pomysł został odrzucony.
10
Głosów za: 16 Głosów przeciw: 6

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia licencjonowanego księgowego lub korzysta z biura rachunkowego to w wypadku błędu popełnionego w księgowaniu karę ponosi przedsiębiorca. Uważam ze w takim przypadku przedsiębiorca nie powinien ponosić kary, kara powinna być nakładana na zawodowego księgowego.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Przemysław / Dodany: 2016-08-24 08:58:50

Pytanie do użytkowników: Co do zasady błąd popełniony przez księgowego to dla przedsiębiorcy konsekwencje finansowe (mandat, grzywna). W takim przypadku istnieje prawo regresu do sprawcy - poszkodowany (przedsiębiorca) może domagać się od księgowego (osoby, która swoim działaniem wywołała szkodę) odszkodowania, czyli zwrotu poniesionych kosztów. Szkoda jest najczęściej pokrywana z polisy ubezpieczeniowej księgowego. Jakie są Państwa doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań od księgowych? Ile czasu trwało uzyskanie odszkodowania? Czy natrafili Państwo na jakieś problemy? Jeżeli okaże się, że system regresu nie działa albo jest nadmiernie utrudniony, przeanalizujemy zagadnienie pod kątem możliwych zmian legislacyjnych