Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Petycja o utworzenie ogólnodostępnej bazy firm ,które z małpią złośliwością nie chcą podpisywać cesji!

0
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 1

POSTULUJĘ o utworzenie ogólnodostępnej bazy firm ,które z małpią złośliwością nie chcą podpisywać cesji! Firmy zgłoszone przez swoich podwykonawców powinny być wykluczone z kontraktów finansowanych przez Państwo czyli przez nas - Obywateli!!! Sytuacja na rynku w szczególności budowlanym jest dramatyczna. Podwykonawcy są uzależnieni od umowy z Zleceniodawcą( zazwyczaj duży podmiot)który w kontrakcie zastrzega sobie prawo wyrażenia zgody na przelew wierzytelności i to niestety stoi w konflikcie z kc , który powinien być w tym wypadku nadrzędny a jednak nie jest. I tym samym duże podmioty , które wygrywają państwowe wielomilionowe przetargi blokują tymi zapisami obrót gospodarczy ! BA - narzucają swoje warunki finansowe ( często skonto 5% jak Strabag, Budimex i inni ) uniemożliwiając swoim podwykonawcom skorzystanie z przyspieszonej płatności w postaci faktoringu! Ale to właśnie te małe podmioty- podwykonawcy czekają miesiącami na płatność za wykonane usługi. Muszą zapłacić pensje pracownikom, muszą zapłacić ZUS , muszą odprowadzić podatek od czegoś czego nie dostali ! Więc czas ten proceder ukrócić! Albo jest kc , który powinien być nadrzędny w stosunku do pozostałych dowolnych ustaleń gospodarczych - czas skończyć z wielkopańskim "widzi-mi-si.e " A póki co to mamy sytuację, że podwykonawcy mogą dostać szybciej swoje wypracowane zyski ale Prezesi dużych Spółek jako Głowni Wykonawcy kontraktu maj.a w głębokim poważaniu tych , którzy faktycznie na ich zysk pracują. Z takimi do kosza ! Albo płaca za wykonaną usługę w ciągu 7 dni albo podpisują cesję do Faktora , albo znikaj z rynku szantrapo !!!! I tym należy się zająć i stworzyć taką listę ogólnopolską ,którą będą mogli uzupełniać oszukani mali Przedsiębiorcy!!!

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy poprzez zgłaszanie kolejnych pomysłów, a także ocenianie i komentowanie innych propozycji.

Komentarze