Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Pieczarkarstwo nie jako praca sezonowa

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Zmiana w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (z Ukrainy) w pieczarkarstwie. Pieczarkarstwo nie powinno być zaliczane do prac sezonowych,ponieważ dotychczas istniejące przedsiębiorstwa branży pieczarkarskiej mają hodowlę pieczarek przez cały rok. Zmiana tych przepisów jest konieczna,ponieważ brakuje rąk do pracy i konieczne jest zatrudnianie cudzoziemca z Ukrainy,który chciałby pracować np.3 lata ale nie może bo pracuje w branży która jest zaliczana do pracy sezonowej mimo,iż praca trwa cały rok. Proszę także zwrócić uwagę na ułatwienie i przyspieszenie procedór związanych z zatrudnieniem cudzoziemca-aby nie były skomplikowane. Jeśli Ministertwo nie ułatwi przedsiębiorcom przepisów zatrudnienia Pracowników z Ukrainy w Polsce może upaść jeszcze więcej przedsiębiorstw z różnych branż z powodu braku rąk do pracy,gdyż Ukraińcy będą wyjeżdżali do Niemiec za pracą. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku w imieniu wszystkich przedsiębiorców branży pieczarkarskiej. Alicja Wawrzkiewicz

Komentarze