Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

podatek marketowy

2016-10-27 12:52:12 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Wpływ zagranicznych hipermarketów i sieci handlowych (HP i SD) na polską gospodarkę w porównaniu z mniejszymi, polskimi podmiotami handlu detalicznego. 1. a) W przypadku HP i SD zyski wypłyną wcześniej czy później za granicę. b) Zyski polskich przedsiębiorstw w większym stopniu są reinwestowane w Polsce. 2. a) Wartość dodana za usługi korporacyjne wypływa z Polski – wypływają droższe miejsca pracy. b) Usługi korporacyjne (zarządzanie) pozostają w Polsce i generują dodatkowe miejsca pracy w tym wysokopłatne. 3. a) HP i SD wpływają niekorzystnie na saldo polskiego importu i eksportu, gdyż więcej importują, a wykorzystując dodatkowo efekt skali utrudniają rozwój polskim firmom produkcyjnym. b) Do polskich podmiotów handlowych łatwiej „wejść na półkę” polskiemu dostawcy, zwłaszcza małym lokalnym producentom, co pomaga w rozwoju polskiej gospodarki. 4. a) HP i SD nie są zainteresowane budowaniem polskich marek, gdyż najczęściej są odbiorcami produktów produkowanych pod ich własną marką. Produkty te dostarczane są przez producentów o mniejszej sile rynkowej, często po niekorzystnych cenach i warunkach sprzedaży. b) Polskie podmioty handlowe przeważnie oferują produkty z Polski pod marką polskich producentów. 5. a) Można się pokusić o stwierdzenie, że 1 miejsce pracy stworzone przez HP i SD w Polsce niszczy co najmniej 2 miejsca pracy w handlu oraz kolejne miejsca u polskich producentów. b) Lokalne sieci handlowe są bazą sprzedaży dla mniejszych lokalnych producentów, co pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy. Sektor MSP generuje około 70% miejsc pracy w całej polskiej gospodarce. 6. a) Tłumaczenie, że poprzez HP i SD następuje eksport polskich produktów jest wątpliwe i niepotwierdzone liczbami. Jeśli te sieci za granicą sprzedają polskie produkty, to są to negocjacje na ogół niezależne od sprzedaży w Polsce. 7. a) HP i SD narzucają dostawcom restrykcyjne warunki dostawy, co często prowadzi do upadku dostawców. Są to m.in. bardzo długie terminy płatności, opłaty półkowe, opłaty za marketing (więcej na stronie www.poszkodowani-biedronka.pl, www.stowarzyszenie-biedronka.pl). Częstą praktyką jest, że HP i SD narzucają dostawcom terminy płatności dłuższe niż przewiduje to polskie prawodawstwo (nawet 90-cio i 120-sto dniowe), podczas gdy same zachowują 9-ciodniową rotację produktów (odzyskują od klientów płatność za dostarczony towar po 9 dniach od momentu dostawy od producenta). W konsekwencji same obracają kapitałem dostawcy, bogacą się, natomiast dostawca aby przetrwać zaciąga kredyty – oczywiście w zagranicznym banku). 8. a) HP i SD nie przyczyniają się do budowy prestiżu polskich marek. Pozycjonuje się je jako produkt najniższej ceny, umieszczając na trudnodostępnych półkach. 9. a) HP i SD często – zwłaszcza w początkowym okresie działalności w Polsce - są dotowane przez spółki matki oraz otrzymują od niej kredyty na preferencyjnych warunkach, co pozwala im stosować ceny dumpingowe i przez to uzyskać korzyści skali. Ponadto posiadając dostęp do dużego i taniego kapitału stać ich na lepsze lokalizacje. W konsekwencji prowadzi to do wytworzenia nierównych warunków konkurowania na rynku handlu detalicznego i wyniszczenia polskich, mniejszych podmiotów. 10. a) Można pokusić się o stwierdzenie, że HP i SD nie przyczynią się do rozwoju silnej, polskiej gospodarki, tylko ją eksploatują. b) Mniejsze, polskie firmy handlowe generują więcej wartości dodanej w Polsce, czyli powiększają polskie PKB, a tym samym zwiększają rozwój gospodarczy kraju, dlatego też winny mieć zachowaną szansę rozwoju. 11. a) HP i SD wchodząc na polski rynek wprowadziły wiele technik handlowych z pogranicza etyki i prawa. Stosując je sprawiają, że polscy dostawcy i konsumenci podejmują niekorzystne dla siebie decyzje zakupowe. 12. a) W gospodarce każdego kraju sektor handlu pełni bardzo ważną funkcję – jest „inkubatorem” przedsiębiorczości. Młodzi przedsiębiorcy startują w biznesie w sektorze handlowym i tu zdobywają doświadczenia, by następnie rozwijać swą aktywność w różnych branżach i sektorach. W obecnej gospodarce globalnej na rozwój gospodarczy danego kraju w dużej mierze mają wpływ osoby zarządzające handlem. To one decydują, jakie produkty są sprzedawane, do jakich produktów mają dostęp konsumenci, a zatem jakie też są produkowane. Dlatego bardzo ważnym jest, aby Polski Rząd zadbał o to, aby polski handel miał szanse na rozwój. To zagwarantuje także rozwój polskiej gospodarki i wzrost zamożności obywateli. Dzisiaj HP i SD mają olbrzymią przewagę z tytułu korzyści efektu skali na wielu płaszczyznach: posiadają niższe ceny zakupu produktów, osiągają korzyści skali w: reklamie, logistyce, kosztach zarządzania, programach komputerowych, dostępie do kapitału, jak również w zdobywaniu wiedzy na temat dostawców i cen. Łączna przewaga z tytułu efektu skali może spowodować, że duża, zagraniczna sieć ma niższe koszty nawet o 5% - 10% względem małej, polskiej firmy. Jeśli polscy rzemieślnicy, czy przewoźnicy próbują konkurować o usługi na rynkach Europy Zachodniej, to się nas oskarża o dumping socjalny. Używając tej samej retoryki, my możemy powiedzieć, że jesteśmy dumpingowani efektem skali i kapitałem.

Komentarze