Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Pomysły na rozwinięcie możliwości eksportowych

2018-11-13 11:01:42 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Nasze oczekiwania względem państwowych instytucji wspierających eksport: 1. Dostęp do bazy danych, która zawierałaby firmy z danej branży – wyszukiwanie po słowach kluczowych 2. Informacje o imprezach targowych – wyszukiwanie po branżach 3. Stworzenie strony internetowej/newslettera dedykowanego eksporterom, zawierającego wiadomości dotyczące działań politycznych i zmian gospodarczych w danym kraju (np. informowanie o wprowadzaniu nowych wymaganych dokumentów dla importerów w danym kraju, informowanie o uruchomieniu nowych połączeń kolejowych z danym państwem, o kursach walut itp.) 4. Pomoc w pozyskaniu agentów na danym rynku – ludzi z określonym doświadczeniem i wiedzą 5. Pomoc w uzyskaniu informacji na temat ceł obowiązujących w danym państwie, specyficznych wymagań, pozwoleń, certyfikatów, atestów itp. 6. Dostęp do bazy danych dotyczącej organizacji branżowych działających na danym rynku 7. Wsparcie prawne polskich przedsiębiorców na lokalnym rynku, np. przy redagowaniu lub sprawdzaniu projektów umów handlowych 8. Pomoc językowa - jeśli lokalni partnerzy nie komunikują się w języku angielskim 9. Stworzenie „biura na godziny” co umożliwiłoby spotkania B2B z klientami czy po prostu pracę z dostępem do internetu, drukarek, itp. 10. Możliwość zostawienia własnych materiałów reklamowych - utworzenia małej, stałej ekspozycji

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze