Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Powołanie Funduszu Repatriacyjnego w ramach Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

0
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 1

Repatriacja potomków obywateli RP z terenów na wschód od Bugu jest nie tylko obowiązkiem moralnym naszego państwa ale też powinna być postrzegana jak szansa rozwojowa dla naszej gospodarki. Dlatego do rozważenia, jako jedno z działań Ministerstwa Rozwoju w ramach Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest powołanie Funduszu Repatriacyjnego: a) zasilonego m.in. ze środków zwracanych do programów z instrumentów finansowych wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013, a także budżetu, b) funkcjonującego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, c) który przyjmie formę prawną funduszu celowego w rozumieniu art. 29 ustawy o finansach publicznych, d) oferującego tzw. pomoc zwrotną (tj. pożyczki częściowo lub całkowicie umarzalne po osiągnięciu celów projektu) dla jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorców. Zakres wydatków kwalifikujących się do wsparcia obejmowałby: - wydatki w zakresie zapewnienia/dostosowania miejsca zamieszkania, - koszty przeniesienia, - koszty wyposażenia miejsca pracy - koszty przystosowania do warunków życia w RP (nauka języka) koszty utworzenia miejsca pracy (wsparcie zgodne z unijnymi zasadami konkurencji w oparciu o mechanizmy określone tzw. rozporządzeniach pomocowych wydawanych na mocy delegacji określonej w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ) - itp.

Komentarze

Autor: Przemysław / Dodany: 2016-06-09 13:48:27

Idea dobra, niestety moim zdaniem temat nie leży w ramach komptencji MR.