Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Problemy, które należałoby usprawnić przy współpracy z partnerami handlowymi ze wschodu

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Problemy z jakimi napotykamy się jako firma na rynku wschodnim: 1. Długi czas na oczekiwanie wizy do Polski. Nasi partnerzy (nawet członkowie zarządu czy dyrektorzy) muszą długo oczekiwać na przyjęcie i rozpatrzenie wniosków wizowych. Niekiedy to zniechęca lub uniemożliwia (w sprawach niecierpiących zwłoki) do przyjazdu na rozmowy handlowe. Problem dotyczy przede wszystkim Białorusi, Federacji Rosyjskiej oraz Kazachstanu. 2. Kolejki na przekroczenie granicy. Podróżujący biznesowo stoją w tej samej, często kilkugodzinnej kolejce z tzw. „mrówkami” (sami zresztą naocznie możemy zobaczyć jak „szybka” jest odprawa). Mowa o granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej i polsko-ukraińskiej. 3. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych nie ubezpiecza naszej sprzedaży. Zmiana stanowiska mile widziana. Brak możliwości ubezpieczenia należności, głównie Białorusi, Ukrainy. Wybiórcze i mało atrakcyjne propozycje na rynek rosyjski.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze