Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Przerwa wakacyjna / wakacje w różnych terminach

0
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 1

Pomysł jest już sprawdzony w praktyce ferii zimowych, a polega na zróżnicowaniu terminu wakacji w szkołach w różnych województwach. Rozszerzenie sezonu obejmowałoby miesiące czerwiec i wrzesień (pełne miesiące). Wyjątkiem byłaby zapewne klasa maturalna, która i tak zawsze rządzi się swoim kalendarzem. Plusy: 1. znaczne zwiększenie szans na rozwój firm prowadzących usługi sezonowe 2. rozwój miejscowości, które żyją praktycznie tylko "z sezonu" 3. zwiększenie dostępności do usług turystycznych dla rodaków - dzięki wydłużonemu sezonowi hotele i gastronomia będą miały nieco niższy popyt w lipcu i sierpniu, co przełoży się na obniżenie cen - jednak popyt utrzyma się dłużej (dwukrotnie) co w globalnym przeliczeniu będzie dla usług i tak bardzo opłacalne; dzięki obniżonym cenom więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na urlop w Polsce, co wpływa na gospodarkę, gdyż pieniądze zostaną w kraju 4. większe możliwości dopasowania urlopów do oczekiwań pracowników oraz tym samym mniejsze niedobory pracowników w jednym czasie z powodu urlopów w sezonie wakacyjnym 5. większe zadowolenie rodaków z wyboru polski jako miejsca urlopu - wydając mniejszą kwotę na nocleg czy jedzenie chętniej korzystamy z innych usług i jesteśmy bardziej zadowoleni z urlopu, co przekłada się w szerokim rozumieniu na lepszą jakość życia Minusy: 1. konieczność wprowadzenia zmiany w szkołach, co zazwyczaj wiąże się z pewnym oporem (z feriami się udało, więc jest nadzieja na dobre przyjęcie i tego projektu)

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze