Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Reforma ustawy o planowaniu przestrzennym

2018-11-13 09:43:31 Pomysł został wdrożony.
2
Głosów za: 3 Głosów przeciw: 1

Problemem jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponuję jej likwidacje lub ograniczenie w stosowaniu. Po pierwsze niemiłosiernie przedłuża czas w realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej (budowa, rozbudowa zakładu), nie mówiąc o inwestycjach z decyzją mogącą oddziaływać na środowisko. Po drugie daje ogromne możliwości spekulacyjne odnośnie wartości nieruchomości. Plan miejscowy uniemożliwia takie spekulacje albo przynajmniej w znacznym stopniu je ogranicza. Po trzecie "paraliżuje" gminę jeśli chodzi o uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina nie uchwala planów ponieważ jest w ustawie zapis odnośnie prawa do odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości w związku z utratą wartości spowodowaną uchwaleniem planu. Więc gmina wydaje decyzje o warunkach zabudowy i koło się zamyka.

Komentarze