Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Rozszerzenie informacji w Białej Księdze

2
Głosów za: 2 Głosów przeciw: 0

W branży, w której świadczę usługi b2b, na porządku dziennym jest praktyka udzielania odroczonych terminów płatności. Odbiorcami są firmy- zarówno podatnicy VAT, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą z wybraną formą ryczałtu ewidencjonowanego. Patologia polega na tym, że dostawcy nie mają żadnych narzędzi do weryfikacji uczciwości kontrahentów, a obecność zagranicznych firm, które również udzielają odroczonych terminów płatności powoduje, że Dostawcy przy pierwszej transakcji (kiedy nie znają nawet nr konta nabywcy) muszą podejmować ryzyko jeśli chcą sprzedać towary lub usługi. Wieloletnia praktyka bezsprzecznie pokazuje, że na rynku są setki podmiotów, które zamawiają towary z zamiarem niepłacenia, co rzecz jasna wpływa na płynność dostawcy/sprzedawcy, a więc na całą gospodarkę oraz rynek pracy. Czy nie można rozszerzyć funkcjonalności tzw. Białej Księgi (wykazu podatników) o informacje, np. o zadłużeniach lub wyrokach prawomocnych? W mojej pracy bardzo często spotkała mnie sytuacja, że byliśmy zmuszeni zakładać pozew o zapłatę, który kończył się prawomocnym nakazem oraz egzekucją komorniczą, a w tym samym czasie dłużnik nabywał towary w innych firmach, którym wydawał się na wiarygodnego. Takie osoby prowadzą działalność latami, często doprowadzając małe, legalnie działające przedsiębiorstwa do upadku. Dobrym gestem w stronę przedsiębiorców byłaby pomoc w weryfikacji, czy firma, której nr NIP dysponujemy nie zalega lub nie zalegała (prawomocne wyroki) w ostatnich 5 latach. Wówczas sprzedawcy mogliby zmienić strategie, odmawiając takim delikwentom odroczonych terminów zapłaty. Analogicznie osoby prowadzące działalność, wywiązujący się z obowiązków regulowania należności mieliby możliwość zaprezentowania swojej uczciwości. PS. Podobne informacje widnieją np. przy identyfikowaniu firm z Litwy.

Od 1 grudnia 2020 r. rozpocznie funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Komentarze