Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Rozwiązanie problemu braku pracowników

2018-11-13 09:56:32 Pomysł został odrzucony.
4
Głosów za: 4 Głosów przeciw: 0

Rozwój działalności nie jest możliwy bez kadr (zarówno wykształconych jak i niewykształconych). Pomimo 10% bezrobocia w Polsce jest niezmiernie trudno znaleźć pracowników. W związku z tym rząd powinien pochylić nad tym problemem. Postuluję: - ograniczenie programu 500+ tylko do osób pracujących (zdaniem urzędników z UP jest to aktualnie główny demotywator do podjęcia pracy) - zredukowanie liczby etatów w Urzędach Centralnych i Samorządach i zachęcenie urzędników do pracy w firmach - uszczelnienie systemu pomocy społecznej i wypłacanie świadczeń tylko ludziom, którzy realnie nie mogą pracować - zlikwidowanie przywilejów przedemerytalnych i zachęcenie pracowników do podjęcia pracy (np. Śląsk z radością przyjmie pracowników restrukturyzowanych kopalń, ale trzeba im ograniczyć odprawy bo zniechęcają one do podjęcia pracy) - pozostawienie na obecnym poziomie wieku emerytalnego - szersze otwarcie rynku i ułatwienie pracy w Polsce Europejczykom w tym Ukraińcom i Białorusinom.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze