Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Rządowy format XML e-faktury

20
Głosów za: 22 Głosów przeciw: 2

Standard XML opracowany i narzucony przez rząd umożliwiłby automatyczną wymianę danych między różnymi systemami księgowymi. Nie byłoby potrzeby wpisywania faktur ręcznie, można by je w łatwy sposób zaimportować do systemu księgowego.Faktury nadal mogłyby być wysyłane jako pliki PDF (czy dowolnie innym), ale obligatoryjnie musiałby zostać do nich dołączony plik XML (pliki PDF dają możliwość ukrywania dowolnych innych plików w środku). MF opracował elektroniczny format XML JPK, dedykowany do kontroli podatkowej. Niestety zdefiniowana tam faktura nie nadaje się do wykorzystania w obrocie gospodarczym ze względu na liczne uchybienia i braki tego formatu. W przyszłym roku Komisja Europejska ma opublikować standard efaktury dla zamówień publicznych - nie wiadomo jednak na ile on będzie przydatny w innych przypadkach.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: ZBIGNIEW / Dodany: 2016-06-22 16:19:14

Myślę, że po wprowadzeniu i zadziałaniu formatu XML dla JPK firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji księgowych i fakturowych taką funkcjonalność dołączą do swoich programów jako dodatkowy atut. Myślę, że urzędowe narzucanie takiego obowiązku wiązałoby się z utrudnieniem dla niektórych przedsiębiorców. A więc czekajmy aż JPK będzie dotyczyć faktur co jest przewidywane.


Autor: Piotr / Dodany: 2016-06-22 18:18:46

@ZBIGNIEW: Format faktury JPK jest już znany i niestety jest on mało czytelny i ogólnie słaby. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_FA%281%29_v1-0.xsd Brakuje w nim ważnych danych przydatnych z punktu widzenia biznesowego (kodów towarów, kwoty zapłacono, dane adresowe są zlepione w jednym polu tekstowym). Przy jego wykorzystaniu można co najwyżej wczytać część danych. Brak obowiązku może skutkować tym, że zostanie zachowane obecne status quo. Większość programów nie stosuje xml-a, mimo że są co najmniej dwa standardy (stare i również mające swoje wady). Dołączanie xml-a jest ważne dla odbiorcy faktury, a nie wystawcy (nabywcy programu do fakturowania), więc może nie być presji rynku na tego typu rozwiązania. Co najwyżej silni odbiorcy (sieci handlowe) mogą wymuszać xml-a, ale to już teraz funkcjonuje.


Autor: Marek / Dodany: 2018-11-13 17:48:44

Obniżenie kosztów pracy i zwiększenie efektywności przedsiębiorstw (od mikro do dużych ) poprzez wprowadzenie do obiegu gospodarczego otwartego i nieodpłatnego formatu faktur elektronicznych XML, jak np. standard ISDOC: http://www.isdoc.pl/Faktura/demo%20faktury/przyklad%20faktury.isdoc