Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Status producenta wyrobu budowlanego w toku pobrania z rynku próbki jego wyrobu

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Obecnie Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego pobierając z rynku (hurtownie, sklepy, składy, place budów) próbkę wyrobu budowlanego nie mają obowiązku informowania producenta o tym działaniu. Pobierając próbkę do badań pobierają też drugą próbkę - tzw. kontrolną. Tutaj zaczynają się niejasności. Według Ustawy o wyrobach budowlanych Kontrolowany może zainicjować przebadanie próbki kontrolnej. Na tym etapie jednak nikt jeszcze nie ma statusu Kontrolowanego. Producentowi może zależeć na szybkim, równoległym zbadaniu obu pobranych próbek, ale nie dość, że nie ma statusu kontrolowanego, to na dodatek o pobraniu próbek zwyczajnie nie wie. Niektóre wyroby budowlane, takie jak np. cement workowany mają ograniczony okres przydatności. Może to być 90 albo 120 dni dla cementu. Załóżmy, że wyniki badania pierwszej próbki będą negatywne. Cała procedura jest długotrwała (z uwagi na czynności administracyjne a także wymagane technologią długie testy). Przebadanie próbki kontrolnej może już być niewykonalne z uwagi na upływ terminu przydatności. Cały proceder uderza w Producenta, który jest poza postępowaniem. Dodatkowo, próbka kontrolna powinna być przechowywana w depozycie u Kontrolowanego a za jej zniszczenie, zgubienie itp. grożą poważne kary finansowe. Obecnie WINB-y mają problem ze znalezieniem strony, która podejmie się przechowania próbki kontrolnej. Wszystko dlatego, że w toku opisanego postępowania Producent nie posiada statusu strony kontrolowanej.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Piotr / Dodany: 2018-07-30 08:56:32

Jako biuro riskCE zgłosiliśmy konieczność wprowadzenia zmiany w przepisach, ponieważ od kilku lat widzimy do jakich sytuacji prowadzi brak wskazania podmiotu kontrolowanego na etapie pobrania próbki oraz brak poinformowania producenta (tj. głównego zainteresowanego) o wszczętej kontroli. Reprezentując producentów i importerów bardzo często widzimy sytuacje, gdy próbka kontrolna jest stracona (tj. zgubiona, zniszczona, przeterminowana itd.) a to w konsekwencji uniemożliwia nie tylko wykonania badania i przedstawienie swoich racji. Producent i importer powinni być poinformowani o rozpoczętej kontroli, bo tylko oni mogą przedstawić organom nadzoru rynku odpowiednie dokumenty i dowody zgodności produktu.