Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Sukcesja firmy za życia właściciela.

1
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 0

Przepisy o sukcesji są dobre, tylko po śmierci właściciela firmy, co ogranicza krąg osób zainteresowanych takim rozwiązaniem. Nie widzę sensu, aby skazywać cześć firm na problemy i ew. upadek w sytuacji gdy następne pokolenie chce przejąć biznes. Warto umożliwić sukcesję w momencie gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą żyje i chce przekazać firmę swoim dzieciom. 1. Właściciel jednoosobowej działalności chce przekazać firmę dzieciom. 2. Dzieci wyrażają na to zgodę. 3. Wszyscy zgłaszają się do notariusza i spisują stosowne oświadczenie oraz wniosek do Urzędu Skarbowego o woli przekazania firmy. 4. Skutkiem tego będzie przeniesienie praw i obowiązków, wszystkich składników majątku (w ramach Art. 551. Definicja przedsiębiorstwa Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) na dzieci. Jeśli dzieci prowadzą już działalność gospodarczą można rozważyć przekazanie przedsiębiorstwa w formie aportu. 5. NIP powinien zostać przeniesiony na nowych właścicieli. Pozwoli to ograniczyć problemy z dotychczasowymi kontrahentami. 6. Skutki podatkowe dla obecnych i nowych właścicieli nie występują, podobnie jak w przypadku darowizny. 7. Zobowiązania wobec kontrahentów i Urzędów zostają przeniesione na nowych właścicieli. Dzięki temu rozwiązaniu firmy będą mogły się dalej rozwijać pod okiem założyciela firmy i korzystać z jego doświadczenia. Oczywiście są różne formy przekształceń, jednak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej niewiele da się zrobić (jeśli się mylę, proszę mnie poprawić). Głównie z powodu rozliczenia całej gamy podatków, opłat od nieruchomości itp. Skoro instytucja darowizny jest już sprawdzona i ugruntowana to może warto z niej skorzystać i usunąć te przeszkody.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji uznaliśmy Twoją propozycję za właściwie uzasadnioną. Z uwagi na skalę wymaganych zmian lub inne uwarunkowania jej wprowadzenie w życie prawdopodobnie będzie mogło jednak nastąpić dopiero w późniejszym czasie. Przekażemy Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy poprzez zgłaszanie kolejnych pomysłów, a także ocenianie i komentowanie innych propozycji.

Komentarze