Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

tarcza antykryzysowa

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję w pakiecie dotyczącym opłacania przez państwo składek ZUS przez trzy miesiące limit uprawniający do skorzystania z pomocy uzależnić od dochodu przedsiębiorcy , a nie tak jak jest to zaproponowane od przychodu. Przedsiębiorca zatrudniający 9 pracowników na pełny etat przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę ponosi koszty wynagrodzeń w wysokości około 28 000,00 ,moim zdaniem przy przychodzie w wysokości 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 jest to nie jest realne utrzymanie zatrudnienia. Przedsiębiorcy w tym trudnym okresie mogą ponosić straty z działalności gospodarczej osiągając przychów w wysokości ponad 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 , wyłączenie tej grupy przedsiębiorców z możliwości skorzystania z pakietu pomocowego spowoduje konieczność zaprzestania prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Komentarze